92 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate verificate de autorități