activitatea de cântărire a automarfarelor se suspendă în PTF Csengersima