Europa a pierdut în ultimii ani vaste arii de pădure ca urmare a intensificării exploatărilor forestiere