Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 64