Teren din Baia Mare, declarat ca fiind de interes public local în vederea realizării de parcări în zona străzii Gheorghe Bilașcu

Reclame home 1
Reclame home 1

Consilierii locali băimăreni au declarat un teren din zona străzii Gheorghe Bilașcu ca fiind de interes public local în vederea realizării de parcări.

”Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de interes public local, a terenului Municipiului Baia Mare, aferent obiectivului de investiții Parcări publice zona Bilașcu , încetarea contractelor de închiriere pentru terenurile ocupate de parcări acoperite și garaje metalice, eliberarea terenurilor de construcţii, identificarea şi comasarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare, a terenului aferent obiectivului de investiții”, se arată în titlul proiectului de hotărâre adoptat de consilierii locali în ședința ordinară din 30 aprilie.

În art. 2 al proiectului se menționează că ”se aprobă încetarea contractelor de închiriere şi eliberarea terenurilor aferente parcărilor acoperite și garajelor metalice , autorizate/ neautorizate, proprietatea persoanelor nominalizate în Anexa 2 la prezenta hotărâre”, în timp ce art. 3 stipulează că ”Direcţia Patrimoniu prin Compartimentul Recuperare Creanţe va emite si comunica prin intermediul executorului judecătoresc notificările privind încetarea contractelor de închiriere a terenurilor”.

Articolul 4 face referire la eliberarea terenurilor de construcţii, care se va realiza în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, costurile operaţiunii urmând a fi suportate conform legii de către propriet arii parcărilor acoperite și a garajelor metalice,sau din bugetul local, având în vedere utilitatea publică stabilită a acestui teren.

Nu în ultimul rând, din următorul articol al proiectului de hotărâre reiese că ”se împuterniceşte Direcţia Poliţia Locală, cu efectuarea demersurilor pentru notificarea deţinătorilor de supraedificate a căror contracte sunt în derulare sau au încetat, respectiv a proprietarilor care dețin sau nu vreun titlu asupra terenului ocupat, în vederea eliberării acestuia”.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole