TURISM DUPĂ REGULI NOI – Ce obligații au cei care realizează venituri din chirii în 2022

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Sunt mulți cei care dau în chirie apartamente și care nu declară veniturile obținute din aceste închirieri. La fel cum sunt mulți cei care oferă cazare turiștilor în casa proprietate personală și obțin bani frumoși din această activitate, fentând statul și nedeclarând nimic la Finanțe. Este o practică des întâlnită în special în mediul rural, însă foarte greu de dovedit.

Potrivit ANAF, veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt veniturile, în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente. Aici intră, potrivit ghidului lansat de ANAF privind chiriile pe anul 2022, închirieri și subînchirieri de bunuri mobile și imobile din patrimoniul personal, arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal, închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuință proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea. Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuințele proprietate personală reprezintă oferirea posibilității de ședere pentru o perioadă de minim 24 de ore și maximum 20 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătorește în scop turistic în afara mediului său obișnuit de viață.

Maramureșenii trebuie să știe că venitul brut realizat din contractele de închiriere de bunuri din patrimoniul personal reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. În situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei a unei valute, începând cu anul 2021 venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din anul de realizare al venitului.

Un alt lucru care ar fi bine să fie știut este faptul că veniturile realizate din închirierea în scop turistic a unor camere situate în locuințele proprietate personală se încadrează în categoria veniturilor din cedarea folosinței bunurilor. Regimul fiscal aplicabil acestor venituri este cel de impunere pe baza normei anuale de venit pentru închirierea în scop turistic din locuințele personale a unui număr de până la 5 camere, inclusiv. ANAF subliniază că în situația în care în cursul anului se depășește numărul de cinci camere, în anul următor regimul de impunere este cel din sistemul real, pe baza datelor din contabilitate.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2