UPDATE: Sindicalistii din invatamant au pichetat sediul ISJ Maramures (FOTO)

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

protest isj maramures

UPDATE 2: Liderul SLI Maramures, Ioana Petreus, a declarat in urma pichetarii si discutiilor de la ISJ urmatoarele: „Chiar daca nu am obtinut azi sporul revendicat, vom continua actiunile legale pana cand conducerea ISJ va aviza statele de plata, asa cum prevede legea si hotararile judecatoresti”.

UPDATE: Potrivit unui comunicat al ISJ, in cadrul discutiei dintre sindicalisti si conducerea Inspectoratului, reprezentantii Sindicatului Liber din Invatamant Maramures au prezentat doleantele lor, iar echipa Inspectoratului Scolar Judetean Maramures a precizat ca nu exista temei legal pentru solicitarile prezentate si a inmanat Sindicatului Liber din Invatamant urmatorul raspuns:

1. a. ISJMM, consecvent in respectarea legalitatii, a pus in aplicare plata sentintelor castigate in instanta privind acest spor conform OUG 71/2009, OG 17/2012, OG 92/2012, OUG 103/2013, OUG 74/2014, OUG 83/2014, Legea Bugetului de Stat pe anul 2015 nr. 186/2014, respectand exact hotararile instantelor de judecata.

b. La nivelul unitatilor de invatamant din judetului Maramures, instantele de judecata au emis sentinte, pronuntate in mod diferit, exemplificand 3 situatii ca model:

”obliga pe paratul scoala/liceu sa plateasca membrilor de sindicat sumele compensatorii reprezentand echivalentul sporului pentru conditii vatamatoare si periculoase in cuantum de 15% sau 10% din salariul de baza actualizate cu rata inflatiei la data platii in raport de activitatea efectiv desfasurata in cadrul unitatii scolare parate in perioada 01.01.2011-10.03.2015”

”obliga pe paratul scoala/liceu sa plateasca membrilor de sindicat calcularea si plata sporului pentru conditii vatamatoare si periculoase, cu actualizare in functie de coeficientul de inflatie pana la data efectiva a platii, incepand cu 01.01.2011 si pana la data pronuntarii hotararii judecatoresti, astfel 15% si 10% din salariul de baza.”

”obliga pe paratul scoala/liceu la calcularea si plata sporului pentru conditii vatamatoare si periculoase, in procent de 15% din salariul de baza pentru reclamante cu actualizarea in functie de coeficientul de inflatie pana la data efectiva a platii incepand cu 01.01.2011 pana la data pronuntarii hotararii judecatoresti si in continuare pana la elaborarea regulamentului prevazut de art. 21 din Legea 284/2010.”

 2. Legislatia care reglementeaza acordarea acestui spor a fost si este prevazuta de catre:

-Legea 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice cu aplicabilitate de la 01.01.2010, prin care s-a abrogat art. art.8 alin. a. din HG 281/1993 in baza caruia era acordat sporul pentru conditii vatamatoare si periculoase

-Legea 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice prin art. 21

 ”Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele nr. I – VIII, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara – administratie, sanatate, invatamant, justitie, cultura, diplomatie, de catre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale autonome, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare, fiecareia dintre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala sau autoritatile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate”.

-Legea 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant cu aplicabilitate din 11.05.2011 articolul 9

(1) In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, conditii periculoase sau vatamatoare, personalul salarizat poate primi un spor de pana la 15% din salariul de baza calculat ca suma intre lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, in limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

(3) Pana la aprobarea regulamentului prevazut la alin. (2), sporurile pentru conditii de munca, aprobate in conditiile legii, se acorda numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri si numai in masura in care activitatea se desfasoara in aceleasi conditii.

NOTA: La aceasta data, niciun angajat din unitatile de invatamant nu beneficia de acest spor, deci nu i se aplica prevederile art. 9 alin 3

-Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015 precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

-OG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016 art. 6

 „(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2017.

(2) Sporurile pentru conditii de munca prevazute de Legea- cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda si personalului nou-incadrat si personalului ale carui raporturi de munca sau de serviciu au fost suspendate in conditiile legii si care si-a reluat activitatea in anul 2016, numai in masura in care acesta isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii de munca cu ale personalului care beneficiaza de aceste sporuri din institutia/autoritatea publica respectiva, intr-un cuantum egal cu cel stabilit pentru functiile similare in plata.”

Art.1 alin 2 „In anul 2016, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2015, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

-OUG 48/2012 privind stabilirea salariilor din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal bugetare art.1

”In anul 2013 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevazute la art. 1 si art. 3-5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012.

-OUG 103/2013 privind salarizarea personalului bugetar in anul 2014 si alte masuri privind cheltuielile publice art.1

 „in anul 2014, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2013 in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.”

-OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015,precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice art.1

In anul 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2014 in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.

Aproximativ 150 de sindicalisti din invatamantul maramuresean au pichetat vineri, 18 martie, sediul Inspectoratului Scolar Judetean.

Acestia s-au aratat nemultumiti de faptul ca ISJ nu respecta legile tarii, cat si hotararile judecatoresti in ceea ce priveste sporurile pentru conditii vatamatoare si periculoase ce se cuvin personalului nedidactic, auxiliar si didactic.

„Este vorba despre nerespectarea legilor din Romania, de legile 63 si 284 si de nerespectarea hotararilor judecatoresti ce au ca speta sporurile pentru conditii vatamatoarea si periculoase.

Desi am obtinut in instanta acordarea acestor sporuri, ele nu se pun in aplicare, deoarece Inspectoratul Scolar nu avizeaza statele de plata”, a spus Ioana Petreus, presedintele Sindicatului Liber din Invatamant Maramures.

Aceasta a spus in fata celor prezenti ca daca situatia nu va fi remediata, in perioada urmatoare vor urma alte forme de protest, existand si posibilitatea ca sindicalistii sa se adreseze direct ministrului Educatiei.

Dupa incheierea protestului, conducerea ISJ a primit o delegatie a sindicalistilor, la discutii fiind prezent si prefectul Anton Rohian. Urmeaza sa revenim cu concluziile intalnirii.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2