Vanzare apartament Baia Mare – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 04. 04. 2014

PNL

Noi, Dragos Dorin Adrian, executor judecatoresc in circumscriptia Judecatoriei Baia Mare,

Avand in vedere titlul executoriu constituit prin Contract de credit nr. RQ 10120110030518 din
28.12.2012,Act aditional nr 1 din 23.11.2011,Act aditional nr 2 din 20.12.2012, Contract de ipoteca mobiliara nr 271/C din
20.12.2012, Contract de ipoteca mobiliara nr 271/E din 20.12.2012, Contract de ipoteca mobiliara nr 271/D din 20.12.2012
,Contract de fideiusiune nr 271/A din 20.12.2012, Contract de fideiusiune nr 223/B din 28.12.2012, Contract de fideiusiune
nr. 243/B din 23.11.2011, in baza careia debitorul LAZEA VASILE, cu domiciliul in Baia Mare, str.
Republicii, nr. 31, ap. 10, jud. Maramures , este obligat sa plateasca creditorului RoCredit IFN S.A. Baia
Mare cu sediul în loc. Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Maramures, CUI RO 20898691, suma
de 103556,35 lei – debit. La aceasta suma se vor adauga si cheltuielile de executare silita efectuate in
dosarul executional in suma de 6571,8 lei.

In temeiul art. 837 Cod Procedura Civila,
Se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 08 mai 2014, ora 11:00, se va vinde la licitatie
publica in municipiul Baia Mare, bd. Republicii, nr. 11/22, jud. Maramures, la sediul acestui organ de
executare imobilul:

– cota de 1/1 din apartament situat in Baia Mare, bd. Republicii, nr. 31, et. 3, ap. 10, jud.Maramures
inscris in CF 101292-C1-U4 Baia Mare (provenita din conversia de pe hartie a CF 12011/10 Baia
Mare) nr. Top 2737/540-10 – Baia Mare, si cota de 18/310 din terenul aferent apartamentului,
proprietatea debitorului LAZEA VASILE, evaluat la pretul de 166.450,00 lei.

Pretul de pornire al licitatiei este de 166.450,00 lei.

Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte executorul judecatoresc
inainte de data stabilita pentru vanzare.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna la CEC, la dispozitia
executorului judecatoresc pana la termenul de vanzare o cautiune de 10 % din pretul la care a fost evaluat
imobilul.

Toti cei care vor sa cumpere imobilul se vor prezenta la termenul de vanzare, la locul fixat in acest
scop si pana la acel termen sa prezinte oferta de cumparare.

Nu au obligatia de a depune cautiunea creditorii care au creanta in rang util, potrivit ordinei de
preferinta prevazute de art. 843 Cod Procedura Civila, nici eventualii coproprietari pe cote parti din imobil.
Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.

Publicatia de vanzare s-a afisat la sediul executorului judecatoresc, la Judecatoria Baia Mare, la
Primaria mun. Baia Mare, pe imobilul supus vanzarii si la sediul acestui organ de executare din Baia Mare,
bd. Republicii, nr. 11/22, jud. Maramures.

Cate un exempar s-a comunicat creditorilor si debitorului.

Publicatiile de vanzare au fost afisate la data de 03.04.2014.

L.S. EXECUTOR JUDECATORESC

DRAGOS DORIN ADRIAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1