Vanzare apartament Baia Mare – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 09. 04. 2014

Noi, Dragos Dorin Adrian, executor judecatoresc,

Avand in vedere titlul executoriu, Contractul de credit nr. 103/16.02.2007, act aditional nr. 1/15.10.2010; Contractul de credit nr. 249/17.04.2007, act aditional nr. 1/15.10.2010; Contractul de credit nr. 54/15.10.2010; Contractul de vanzare-cumparare cu garantie reala ipotecara nr. 23/16.02.2007; Contractul de vanzare-cumparare cu garantie reala ipotecara nr. 65/17.04.2007; Contractul de garantie reala imobiliara nr. 45/15.10.2010; Contractul de garantie reala imobiliara nr. 46/15.10.2010; Contractul de garantie reala imobiliara nr. 47/15.10.2010; Contract de fidejusiune nr. 118/16.02.2007 incheiat cu ILLES ANDREA BARBARA; Contract de fidejusiune nr. 287/17.04.2007 incheiat cu ILLES ANDREA BARBARA; Contract de fidejusiune nr. 101/15.10.2010 incheiat cu ILLES ANDREA BARBARA, ILLES ZOLTAN ATTILA, ILLES ECATERINA, in baza caruia debitorul ILLES ECATERINA domiciliata in Baia Mare, str. Victor Babes, nr. 21, ap. 86, jud. Maramures, este obligata sa plateasca creditorului B.C.INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. ARAD- Sucursala Baia Mare cu sediul in Baia Mare, bd. Unirii, nr. 15A, jud. Maramures, CUI 10132653, suma de 844659,99 lei – debit. La aceasta suma se vor adauga si cheltuielile de executare silita efectuate in dosarul executional in suma de 11446,60 lei.

In temeiul art.504 cod Procedura Civila,

Se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 26 MAI 2014 ora 10:00 se va vinde la licitatie publica in municipiul Baia Mare, bd Republicii nr.11/22, jud. Maramures, la sediul acestui organ de executare imobilul:

– apartament cu trei camere si dependinte, plus teren in cota de 18/460 parte, inscris in CF 100639-C1-U18 Baia Mare, (provenita din conversia de pe hartie a CF 10041/86 Baia Mare) nr. top 4292/7-86 si CF 100639 Baia Mare (provenita din conversia de pe hartie a CF 10041 Baia Mare), nr. top 4292/7, situat in Baia Mare, str. Dr. Victor Babes, nr. 21, ap. 86, jud. Maramures, proprietatea debitoarei Illes Ecaterina, evaluat la pretul de 137.500 lei.

Pretul de pornire al licitatiei este 103.125 lei, pret diminuat cu 25%.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1