Vanzare apartament in Baia Mare – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 05. 05. 2015

chei-apartamentNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap.15, judeţul Maramures,

Având în vedere: cererea de executare silită formulată de creditorul NECHITA ROMULUS-ROMEO, CNP 1741017240054, cu domiciliul in Baia Mare, bd. Republicii, nr. 58, sc. A, ap. 8, jud. Maramures,

Încuvintarea executarii silite imobiliare prin incheierea civila nr.8929/17.10.2014 pronuntata de Judecătoria Baia Mare in dosar nr.10253/182/2014; titluri executorii, Contract de imprumut cu garantie imobiliara, autentificat prin Incheierea nr.4592 din 17.09.2012, Contract de imprumut cu garantie imobiliara, autentificat prin Incheierea nr.1.533 din 06.04.2012, Contract de imprumut cu garantie imobiliara, autentificat prin Incheierea nr.291 din 16.01.2013 precum si Incheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare din data de 12.11.2014 si 28 04.2015, Procesul-verbal de situatie incheiat la 20.04.2015, Raportul de evaluare din 27.04.2015, Incheierea de stabilire a pretului definitiv pentru vanzare la suma de  9.700  EURO echivalent a 42.800 lei, calculat  la un curs BNR de 4,4136 lei/euro. din data de 27.04.2015 si Incheierea de stabilire a termenului de vanzare din 28.04.2015, in baza carora debitorii COARDOS GHEZA si COARDOS ANGELA, cu domiciliul in Baia Mare, str. Paltinisului, nr. 80, ap. 27, jud. Maramures sunt obligati sa plateasca creditorului NECHITA ROMULUS-ROMEO,  cu domiciliul in Baia Mare, bd. Republicii, nr. 58, sc. A, ap. 8, jud. Maramures, suma de 8.200 EURO conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 5.611,04 lei, (TVA inclus )  conform Incheierilor de cheltuieli de executare, + 400 lei contravaloare Raport de evaluare,  la care se adauga in continuare toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.837 din Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art..838 al.1 din  Cod proc. civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 27.05.2015, ora 10,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorilor  COARDOS GHEZA si COARDOS ANGELA, situat in Baia Mare str. Granicerilor, nr.112, ap.38, jud. Maramureş, compus din una camera si dependinte in suprafata de 23,25 mp inscris in CF 101423-C1-U13 Baia Mare nr.topo 2811/22-38, si cota teren in 8/588 – drept de proprietate,

      Pretul imobilului a fost stabilit  prin Raport de evaluare din 27.04.2015 la nivelul sumei de  9.700  EURO la un curs BNR de 4,4136 lei/euro adica 42.800 LEI   care este si pretul de pornire al licitatiei.

Scanned Document

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1