Vanzare apartament in Baia Sprie – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 24. 10. 2014

home camp 0
home camp 0
home camp 0
home camp 0
home camp 0
home camp 0
home camp 0

Noi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Judecătoriei Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere cererea de executare silită nr.4529/17.04.2012, formulată de creditorul Banca Transilvania SA-Sucursala Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, Bd.Unirii, nr.5A, judeţul Maramures, prin care se solicita continuarea executarii silite in dosar nr.830/14.12.2011, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr.26/19.01.2011,contract de ipoteca nr.26/IPO/1/19.01.2011, procesul-verbal de cheltuieli de executare din data de 14.05.2012, 03.12.2012, 15.02.2013, 19.03.2013, 25.04.2013, 28.05.2013, 03.07.2013, 30.08.2013, 24.10.2013 27.11.2013, 24.01.2014, 28.02.2014, 22.04.2014, 01.09.2014 si 23.10.2014

In baza carora debitorul SC DIAHIS EXCLUSIV SRL cu sediul in Baia Sprie, str.Gutinului, nr.15 ap.17, avand CUI 27738981 si J24/763/2010  este obligata să plătească creditoarei Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare. suma de 50.830,9 lei conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 12.176,8 lei ( 9.820 lei + 2.356,8 lei TVA ) conform proceselor- verbale de cheltuieli, la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 28.11.2014, ora 10,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorilor garanti ipotecari, CHELARU GHEORGHE si CHELARU LILIANA, situat in Baia Sprie, str.Microraion Vest, nr.11, ap.14,  jud. Maramureş, imobil înscris în CF 50122-C1-U3 Baia Sprie, nr.top. 2327/13/2/1, 2324/2/2/2, 2327/9/2/1, 2327/23/5/1-14 – Baia Sprie – apartament si CF 50122 (provenita din conversia de pe hartie a CF 2074 – Baia Sprie) nr.top: 2327/13/2/1, 2324/2/2/2, 2327/23/5/1, – Baia Sprie, teren in cota de 9/349

Pretul imobilului a fost stabilit prin raport de evaluare nr.457/12.08.2014 la nivelul sumei de 11.172 EURO, adica 49.620 LEI, la un curs BNR de 4,4415 lei/euro, iar pretul de pornire a licitatiei este  de 37.215 lei facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1
Reclame home 1