Vanzare apartament in Turda – Extras publicatie imobiliara, din data de 19. 11. 2015

PNL

chei apartamentNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere cererea de executare silită nr.388/08.10.2012, formulată de creditorul LIBRA INTERNET BANK SA, cu sediul în Bucuresti, str.Semilunei, nr.4-6, sector 2, prin care se solicita continuarea executarii silite in dosar nr.267 PJ/2011 si 269 PJ/2011, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr.B135P/25.03.2009, contract de fideiusiune nr.21 P/25.03.2009, Incheierea Civila nr.2534/2011 a Judecătoriei Turda, pronuntata in dosar nr.7754/328/2011 si nr.2509/2011 a Judecătoriei Turda, pronuntata in dosar nr.7753/328/2011, privind incuvintarea executarii silite in baza carora debitorii PATRASCU GHEORGHE MARIUS si PATRASCU ILDIKO, cu domiciliul în Turda, str.Constructorilor, nr.4, ap.3 judeţul Cluj, garanti pentru CMI PATRASCU GHEORGHE MARIUS,  CUI 19983246/2007, sunt obligati sa plateasca creditoarei LIBRA INTERNET BANK SA, suma de 87.291,27 lei reprezentand creanta  actualizata + cheltuieli de executare in suma de 7.574,68 lei ( TVA inclus ), conform proces-verbal din 29.10.2012 si 13.11.2015 + 400 lei contravaloare Raport de evaluare imobil din nr.13.10.2015, la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 16.12.2015, ora 13,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorilor, situat pe teritoriul administrativ al localităţii TURDA, jud.Cluj, inscris in CF nr. 51687-C1-U5, Turda, ( CF vechi de pe hartie 3786 Oprisani ), nr.topo 88/1/4/S/XXIII, cota teren 16/659, imobil situat în Turda, str.Rapsodiei, nr.4, ap.23, judeţul Cluj, constand in apartament cu doua camere si dependinte.

Pretul imobilului a fost stabilit prin raport de evaluare din 13.10.2015 la nivelul sumei de 17.100 EUR, iar pretul de pornire al licitatiei este 75.500 LEI .

Imobilul se vinde liber de sarcini.

Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte executorul judecatoresc inainte de data stabilita pentru vanzare.

Toti cei care vor sa cumpere imobilul la licitatie, se vor prezenta la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Debitorii nu pot licita nici personal nici prin alte persoane.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul sunt obligate sa consemneze la BRD-Societe Generale, in contul RO84 BRDE 250S V559 8553 2500  deschis la BRD Groupe Societe Generale – Agentia Aurora, pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc Vasile Marian, cu aratarea numarului dosarului executional, pana la termenul de vanzare, o cautiune de 10% din pretul de pornire a licitatiei.

Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare.

Publicatia de vanzare s-a afisat azi 13.11.2015, la sediul B.E.J.Vasile Marian, Judecatorie, Primarie, precum si la locul situarii imobilului supus vanzarii.

S-au comunicat cate un exemplar creditorului si debitorului si partilor interesate.

Executor judecatoresc, VASILE MARIAN

Scanned Document

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1