Vanzare apartament in Viseu de Sus – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 16. 02. 2015

PNL

chei locuinteNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap.15, judeţul Maramures,

Având în vedere: cererea de executare silită formulată de Banca Transilvania S.A., cu sediul in Cluj Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. Cluj prin mandatar IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.43, ap.2 si în baza titlului executoriu reprezentat de contract de ipoteca nr.186/IPO/1/02.07.2009, contract de ipoteca nr. 186/IPO/2/20.12.2010 si contract de ipoteca nr. 186/IPO/3/24.10.2012,  Incheierea civila civila nr.6235/03.07.2014 pronuntata de Judecătoria Baia Mare in dosar nr.6924/182/2014  privind incuvintarea executarii silite;  Incheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare din data de 25.08.2014, 26.11.2014  si 06.01.2015, precum si procesul verbal de licitatie din data de 19.12.2014 incheiat in temeiul art 844 ain.1 din Cod prc. Civ., in baza carora debitorii garanti ipotecari LAZA VASILE-SINGEORGEL si LAZA PETRONELA MARIA cu domiciliul comun in Viseu de Sus, str. 22 Decembrie, bl.T5, sc.E, ap.15, jud. Maramureş, sunt obligati să plătească creditoarei Banca Transilvania SA, suma de 142.150,06 LEI conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 10.995,24  lei ( TVA inclus) conform Incheierilor de cheltuieli de executare, la care se adauga in continuare toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

Avand in vedere adresa emisa de catre IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL cu nr.951/06.02.2015, prin care solicita continuarea executarii silite imobiliare in dosarul cu nr. de mai sus, prin stabilirea unui nou termen de licitatie, vazand ca sunt indeplinite cerintele art.700 alin.5, art.837 din Cod proc.civ., si in conformitate cu prev.art..838 al.1 din  Cod proc. civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 19.03.2015, ora 11,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorilor garanti ipotecari LAZA VASILE-SINGEORGEL si LAZA PETRONELA MARIA, situat in Viseu de Sus, str. 22 Decembrie, bl.T5, sc.E, ap.15, jud. Maramureş, constand in apartament compus din trei camere si dependinte+boxa in suprafata de 64,99 mp inscris in CF 50048-C1-U1 Viseu de Sus (provenita din conversia de pe hartie a CF 8569/15 IND),  nr.topo 565/2-U1, reprezentand apartament si CF 50048-C1-U2 (provenita din conversia de pe hartie a CF 8569/15 IND-U2),  nr.topo 565/2-U2, reprezentand boxa

Pretul imobilului a fost stabilit prin raport de evaluare 20.11.2014 la nivelul sumei de 22.000 EURO, adica 97.695 LEI, iar pretul de pornire al licitatiei este de 48.847,50  LEI, facandu-se reducerea la 50% din pretul de pornire al primei licitatii, conf.art.845 pct..9 Cod proc.civ..

Scanned Document

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1