Vanzare cabinet medical Baia Sprie – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 21. 10. 2014

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

Noi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Judecătoriei Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere cererea de executare silită nr.5174/27.04.2012, formulată de creditorul Banca Transilvania SA-Sucursala Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, Bd.Unirii, nr.5A, judeţul Maramures, prin care se solicita continuarea executarii silite in dosar nr.545/24.01.2011, precum si adresa nr.1645/15.02.2013, prin care creditorul solicita continuarea executarii asupra imobilului ce face obiectul prezentei, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr.724/25.07.2008, contract de ipoteca

nr.724/IPO/1/25.07.2008, contract de garantie reala mobiliara nr.724/CES/1/25.07.2008, Incheierea Civila nr.1195/08.02.2011 a Judecătoriei Baia Mare, pronuntata in dosar nr.1335/182/2011 privind incuvintarea executarii silite, procesul-verbal de cheltuieli de executare din data  de 04.05.2012,03.08.2012,13.09.2012,29.10.2012,03.12.2012,18.02.2013,27.03.2013,30.04.2013,04.07.2013,

29.08.2013,23.10.2013,2711.2013,24.01.2014,28.02.2014,01.09.2014 si 17.10.2014 in baza carora debitorul CABINET DE MEDICINA GENERALA DR. SZASZ IVAN, cu sediul in Baia Sprie, str.Gutin, nr.4, ap.7,  jud.Maramures, inregistrat sub nr.MM 1246 in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, CUI 21889047, este obligat sa plateasca creditoarei Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare, cu sediul in Baia Mare, bd.Unirii, nr.5A, jud.Maramures, suma de 211.722,92  lei + cheltuieli de executare in suma de 16.501,92 lei ( 13.308 lei + 3.193,92 TVA ), stabilite prin procese-verbale de cheltuieli  la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 04.12.2014, ora 12,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorului CABINET DE MEDICINA GENERALA DR. SZASZ IVAN, situat in Baia Sprie, str.Gutin, nr.4, ap.7,  jud.Maramures, avand ca destinatie cabinet medical, imobil teren inscris in CF 50004 UAT Baia Sprie (provenita din conversia CF nr.3640) al localitatii Baia Sprie, nr.cadastral 3763, extindere pentru cabinet medical teren in concesiune in supr. de 33 mp, cota parte teren aferent  6/251 si imobil in supr.utila de 48 mp,  inscris in CF 50003-C1-U1 al localitatii Baia Sprie, nr.top.2220/49/5-C1-7 (provenita din conversia CF 2349) UAT Baia Sprie.

Pretul imobilului a fost stabilit prin raport de evaluare la nivelul sumei de 15.027 EUR, adica 66.742 LEI, la un curs BNR de 4,4415 lei/euro, iar pretul de pornire al licitatiei este 50.056,5 LEI facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.

 

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *