Vanzare casa in Borsa – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 04. 03. 2015

house-for-sale-casa-de-vanzareNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, avand in vedere:

-cererea de continuare a executarii silite formulată de creditoarea  Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare, cu sediul in Baia Mare Bd.Unirii, nr.5A;

-Încuvintarea  executarii  silite pronuntata de Judecătoria Viseu de Sus in dosar nr. 818/336/2011;

-titlurile executorii, contract de credit credit nr.1630/30.11.2007, contract de ipoteca nr. 1630/IPO/01/30.11.2007, contract de garantie reala mobiliara asupra soldului contului deschis nr. 1630/CES/01/30.11.2007; în baza cărora debitorul SC BUSINES CAMY SRL cu sediul in Borsa, str.Zavoi, nr.24, jud. Maramureş, avand CUI  R16407818 si J24/731/2004 este obligata să plătească creditoarei Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare. suma de 203.647,29 LEI conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 12.557,48  lei (10.127 lei + 2.430,48 lei  TVA), conform proceselor-verbale din 14.05.2012, 01.08.2013, 05.09.2014, 21.10.2014, 26.11.2014,15.01.2015 si 27.02.2015  la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 24.04.2015, ora 11,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorului garant ipotecar, SC BUSINES CAMY SRL, cu sediul  in Borsa, str.Zavoi, nr.24, jud. Maramureş, avand CUI  R16407818 si J24/731/2004, jud.Maramures, situat pe teritoriul administrativ al localităţii Borsa, imobil înscris în C.F. nr. 9116 Borsa, imobil constand in casa              ( transformata in spatiu comercial ) cu suprafata construita de 52 mp.+anexe gospodaresti+Arator ,, Gura Vaii Hotarului „ in suprafata de 231 mp. de sub nr. topo 1773/b/7, Arator ,, Gura Vaii Hotarului „ in suprafata de 333 mp. de sub nr. topo 1772/b/2/1 si  Arator  ,,Gura Vaii Hotarului „ in suprafata de 36 mp. de sub nr. topo 1773/b/, imobil situat in Borsa, str.Dragos Voda, nr.11 A

     Pretul imobilului a fost stabilit prin Raport de evaluare nr.700/24.09.2013, la nivelul sumei de 134.136 LEI, iar pretul de pornire al licitatiei este 100.602 LEI + 24.144,48 LEI reprezentand T.V.A., facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.

Scanned Document

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1