Vanzare casa in Borlesti – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 21. 10. 2014

home camp 0
home camp 0
home camp 0
home camp 0
home camp 0
home camp 0
home camp 0

Noi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul Banca Transilvania SA-Sucursala Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, Bd.Unirii, nr.5A, judeţul Maramures, prin care se solicita executarea silita, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr.1608/28.11.2006, modificat prin Act aditional nr.1/18/02/2008, contract de ipoteca nr.1608/IPO/01/29.11.2006, autentificat sub nr.6239/29.11.2006 de catre BNP Vacla Cristina Maria, Incheierea Civila nr.5959/13.06.2012 a Judecătoriei Baia Mare, pronuntata in dosar nr.6895/182/2012, privind incuvintarea executarii silite, procesele-verbale de cheltuieli de executare din data de 02.07.2012, 14.08.2012, 25.09.2012, 06.02.2013, 06.03.2013, 09.04.2013, 13.05.2013, 03.07.2013, 04.09.2013,31.10.2013 16.12.2013, 17.02.2014, 19.03.2014, 25.04.2014, 02.06.2014, 16.07.2014 si 21.10.2014 in baza carora debitorul PUT VASILE si PUT ANUTA cu domiciliul în com.Sisesti, sat Surdesti, nr.280,  judeţul Maramures, garanti pentru SC AGHEC&DONAU SRL, J24/1444/1994, CUI R6225525 pentru recuperarea debitului de 14.502,82 EURO + cheltuieli de executare in suma de 15.082,98 lei ( 12.163,7 lei + 2.919,88 lei  TVA ), conform proceselor-verbale de cheltuieli, sume din care s-a recuperat partial, ramanand suma de 15.082,98 lei.

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 24.11.2014, ora 12,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul, proprietatea lui PUT VASILE si PUT ANUTA, pe teritoriul administrativ al localitatii Borlesti, nr.209, jud.Satu Mare, inscris in CF nedefinitiv 741 Pomi, nr.topo 784, 785, 786, 783, imobil compus din casa de locuit tip parter  cu 2 camere si dependinte avand o anexa cu inca o camera si camara + Teren in supr. de 5.818 mp compus din Arabil intravilan 4.142 mp – topo 784, Vii intravilan 705 mp – topo 785, Finete intravilan 85 mp–topo 786, Curti constructii 886 mp – topo 783.

Pretul imobilului a fost stabilit prin acord intre parti , conform proces-verbal din data de 10.12.2012, la nivelul sumei de 109.630 LEI,  iar pretul de pornire al licitatiei este,  82.222 LEI , facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1
Reclame home 1