Vanzare casa in Borsa – Extras publicatie imobiliara, din data de 14. 09. 2015

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

house-for-sale-casa-de-vanzareNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, avand in vedere:

-cererea de continuare a executarii silite formulată de creditoarea  Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare, cu sediul in Baia Mare Bd.Unirii, nr.5A;

-Încuvintarea  executarii  silite pronuntata de Judecătoria Viseu de Sus in dosar nr. 818/336/2011;

-titlurile executorii, contract de credit credit nr.1630/30.11.200, contract de ipoteca nr. 1630/IPO/01/30.11.2007, contract de garantie reala mobiliara asupra soldului contului deschis nr. 1630/CES/01/30.11.2007; în baza cărora debitorul SC BUSINES CAMY SRL cu sediul in Borsa, str.Zavoi, nr.24, jud. Maramureş, avand CUI  R16407818 si J24/731/2004 este obligata să plătească creditoarei Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare. suma de 203.647,29 LEI conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 14.581 lei (TVA inclus), conform proceselor-verbale din 14.05.2012, 01.08.2013, 05.09.2014, 21.10.2014, 26.11.2014,15.01.2015 27.02.2015, 24.04.2015, 04.06.2015,04.08.2015 si 09.09.2015  la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 15.10.2015, ora 11,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorului garant ipotecar, SC BUSINES CAMY SRL, cu sediul  in Borsa, str.Zavoi, nr.24, jud. Maramureş, avand CUI  R16407818 si J24/731/2004, jud.Maramures, situat pe teritoriul administrativ al localităţii Borsa, imobil înscris în C.F. nr. 9116 Borsa, imobil constand in casa              ( transformata in spatiu comercial ) cu suprafata construita de 52 mp.+anexe gospodaresti+Arator ,, Gura Vaii Hotarului „ in suprafata de 231 mp. de sub nr. topo 1773/b/7, Arator ,, Gura Vaii Hotarului „ in suprafata de 333 mp. de sub nr. topo 1772/b/2/1 si  Arator  ,,Gura Vaii Hotarului „ in suprafata de 36 mp. de sub nr. topo 1773/b/, imobil situat in Borsa, str.Dragos Voda, nr.11 A

     Pretul imobilului a fost stabilit prin Raport de evaluare nr.700/24.09.2013, la nivelul sumei de 134.136 LEI, iar pretul de pornire al licitatiei este 100.602 LEI + 24.144,48 LEI reprezentand T.V.A., facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.

Imobilul se vinde liber de sarcini. Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte executorul judecatoresc inainte de data stabilita pentru vanzare.

Toti cei care vor sa cumpere imobilul la licitatie, se vor prezenta la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Debitorii nu pot licita nici personal nici prin alte persoane.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul sunt obligate sa consemneze la BRD-Societe Generale, in contul RO84 BRDE 250S V559 8553 2500  deschis la BRD Groupe Societe Generale – Agentia Aurora, pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc Vasile Marian, cu aratarea numarului dosarului executional, pana la termenul de vanzare, o cautiune de 10% din pretul de pornire a licitatiei

Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare.

Publicatia de vanzare s-a afisat azi 09.09.2015, la sediul B.E.J.Vasile Marian, Judecatorie , Primarie, precum si la locul situarii imobilului supus vanzarii.

S-au comunicat cate un exemplar creditorului si debitorului.

Executor judecatoresc, VASILE MARIAN

1

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *