Vanzare casa si teren in Mogosesti – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 24. 04. 2014

Noi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Judecătoriei Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere, titlul executoriu reprezentat de contract de credit nr.102/07.02.2008, contract de ipoteca nr.102/IPO/1/07.02.2008 in baza carora debitorul SC TEHNOFOREST SRL, avand J24/1090/2004, CUI R16606306, cu sediul in Baia Mare, str.Republicii, nr.43, ap.2, jud.Maramures, este obligat să plătească creditoarei Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare. suma de 212.016,25 lei conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 13.529,64 LEI ( 10.911 lei + 2.618,64 lei TVA ) conform proceselor-verbale de cheltuieli de executare din data de 04.05.2012, 04.12.2012, 18.01.2013,12.03.2013 02.10.2013, 12 11 2013, 16.12.2014, 12.02.2014 si 17.03.2014, la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei, procesul verbal de licitaie din data de 12.02.2014 in care a fost declarat adjdecatar SANDU LIVIU, domiciliat in Braila , str.Sabinelor, nr.9, jud.Braila,precum si proces-verbal de constatare a neplatii pretului de catre adjudecatarul SANDU LIVIU, din 17.03.2013,

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 17.04.2014, ora 11,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

imobilul proprietatea SC TEHNOFOREST SRL situat în com.Satulung, sat Mogosesti, nr.81 jud. Maramureş, imobil compus din casa, grajd si teren, înscris în C.F. nr. 51153 al localitatii Satulung, ( CF vechi nr.1770 ) nr. cadastral 2499, 2499-C1 si 2499-C2

la pretul de 59.000 lei , in contul adjudecatarului SANDU LIVIU, domiciliat in Braila , str.Sabinelor, nr.9, jud.Braila, conf.art.513 alin.1 Cod proc.civ., urmand a suporta in conditiile art 513 alin.2 si 3 din Cod proc.civ., eventualele scaderi ale pretului.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1