septembrie 27, 2021

Vanzare casa si teren in Moisei – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 16. 02. 2015

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

chei-apartamentNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere cererea de executare nr.5190/27.04.2012, formulată de creditorul Banca Transilvania SA-Sucursala Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, Bd.Unirii, nr.5A, judeţul Maramures, prin care se solicita continuarea executarii silite in dosar nr.564/17.02.2011, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr.1720/20.12.2007, contract de ipoteca nr.1720/IPO/1/20.12.2007, Incheierea Civila nr.146/23.02.2011 a Judecătoriei Dragomiresti, pronuntata in dosar nr.181/224/2011, privind incuvintarea executarii silite, procesul-verbal de cheltuieli de executare din data de 27.04.2012, 30.07.2012, 03.09.2012, 21.11.2012, 21.01.2013, 19.03.2013, 25.04.2013, 29.05.2013, 03.07.2013, 30.08.2013, 24.10.2013, 27.11.2013, 23.01.2014, 28.02.2014  13.10.2014, 19.11.2014, 16.01.2015 si 16.02.2015, in baza carora debitorii  IUGA SIMION si IUGA ILEANA, garanti ipotecari pentru SC SIMION 68 SRL sunt obligati să plătească creditoarei Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare. suma de 232.032,99  lei conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 15.662,44  lei ( 12.631 lei + 3.031,44  TVA ) conform proceselor-verbale de cheltuieli la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 10.04.2015, ora 11,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorilor IUGA SIMION si IUGA ILEANA, situat in loc.Moisei nr.117 D jud. Maramureş, imobil compus din casa S+P+M in supr.de 218 mp + anexe gospodaresti si teren aferent in supr. de 1.890 mp,  inscris in C.F.nr.50710 al localitatii MOISEI, nr. C.F.vechi 5553 Moisei, nr.CAD: C1 Top: 6853/1- C1 si CAD: C2 Top: 6853/1- C2 (provenita din conversia pe hartie a CF nr.5553 Moisei) nr. topo 6853/1

Pretul imobilului a fost stabilit prin raport de evaluare nr.553/02.10.2014 la nivelul sumei de 44.392 EURO, adica 195.889 LEI, la un curs BNR de 4,4127 lei/euro,  iar pretul de pornire al licitatiei este 146.917 LEI facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.

Scanned Document

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2