Vanzare casa si teren Moisei – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 19. 03. 2014

home camp2
home camp2
home camp2

Noi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Judecătoriei Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere cererea de executare nr.5190/27.04.2012, formulată de creditorul Banca Transilvania SA-Sucursala Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, Bd.Unirii, nr.5A, judeţul Maramures, prin care se solicita continuarea executarii silite in dosar nr.564/17.02.2011, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr.1720/20.12.2007, contract de ipoteca nr.1720/IPO/1/20.12.2007, Incheierea Civila nr.146/23.02.2011 a Judecătoriei Dragomiresti, pronuntata in dosar nr.181/224/2011, privind incuvintarea executarii silite, procesul-verbal de cheltuieli de executare din data de 27.04.2012, 30.07.2012, 03.09.2012, 21.11.2012, 21.01.2013, 19.03.2013, 25.04.2013, 29.05.2013, 03.07.2013, 30.08.2013, 24.10.2013, 27.11.2013, 23.01.2014 si 28.02.2014, in baza carora debitorii IUGA SIMION si IUGA ILEANA, garanti ipotecari pentru SC SIMION 68 SRL sunt obligati să plătească creditoarei Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare. suma de 232.032,99 lei conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 14.080,20 lei ( 11.355 lei + 2.725,20 TVA ) conform proceselor-verbale de cheltuieli la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.
Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 24.04.2014, ora 15,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorilor IUGA SIMION si IUGA ILEANA, situat in loc.Moisei nr.117 D jud. Maramureş, imobil compus din casa S+P+M in supr.de 218 mp + anexe gospodaresti si teren aferent in supr. de 1.890 mp, inscris in C.F.nr.50710 al localitatii MOISEI, nr. C.F.vechi 5553 Moisei, nr.CAD: C1 Top: 6853/1- C1 si CAD: C2 Top: 6853/1- C2 (provenita din conversia pe hartie a CF nr.5553 Moisei) nr. topo 6853/1

Pretul imobilului a fost stabilit prin raport de evaluare la nivelul sumei de 60.000 EURO, adica 276.708 LEI, la un curs BNR de 4,6118 lei/euro, , iar pretul de pornire al licitatiei este, 203.913 LEI , facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare.

Print Friendly, PDF & Email
home camp 1
home camp 1
home camp 1

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *