Vanzare casa in Sighetu Marmatiei – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 23. 01. 2015

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

credit-bancar-pentru-locuinte-prima-casa-apartamenteNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere cererea de executare formulată de creditorul C.E.C.- BANK Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, Bd.Unirii, nr.12, judeţul Maramures, titlul executoriu reprezentat de contract de credit  nr.454/25.07.2008, insotit de acte aditionale, contract de garantie reala imobiliara nr. 570/25.07.2008, contract de fideiusiune nr.72/30.06.2010,  Incheierea Civila nr.2942/04.12.2012  pronuntata de Judecătoria Sighetu Marmatiei in dosar nr.3495/307/2012 privind incuvintarea executarii silite, procesul-verbal de situaţie încheiat în data de 17.06.2013, procesul-verbal de cheltuieli de executare din data de 17.12.2012,15.07.2013,19.08.2013, 26.09.2013,25.11.2013

23.01.2014, 24.03.2014, 23.04.2014, 11.06.2014, 24.07.2014, 18.09.2014, 22.10.2014,27.11.2014 si 21.01.2015, in baza carora debitorul FANGLI ILEANA cu domiciliul in Sighetu Marmatiei, str.Ioan Ghica, nr.34, jud. Maramureş, in calitate de garant ipotecar pentru SC INA K PRESS SRL cu sediul in Baia Mare, str.Transilvaniei, nr.3, ap.3, jud. Maramureş, avand CUI RO 13381128 si J24/575/2000, este obligat să plătească creditoarei C.E.C.- BANK Baia Mare, suma de 1.673.386,50 LEI conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 34.034,28 lei ( 27.447 lei + 6.587,28  TVA ), conform proceselor-verbale de cheltuieli, la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 18.03.2015, ora 13,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorului FANGLI ILEANA, inscris în CF 50323 al localitatii Sighetu Marmatiei, ( CF vechi nr.19723)  nr.top 2198/16/2/2/1/1- in natura –  in supr. de 980 mp si  casa compusa din 4 camere, bucatarie, antreu, baie , camara, casa scarilor, terasa, hol, balcon, wc, pivnita, sopron si garaj, imobil situat în Sighetu Marmatiei, str.Ion Ghica, nr.34 jud.Maramures.

 Pretul imobilului a fost stabilit prin acord comun la nivelul sumei de 279.000 LEI,    iar pretul de pornire al licitatiei este 209.250 LEI  facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.

Scanned Document

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2