Vanzare garaj auto Baia Mare – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 09. 04. 2014

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

Noi, Dragos Dorin Adrian, executor judecatoresc,

Avind in vedere titlul executoriu, Contractul de credit nr. 103/16.02.2007, act aditional nr. 1/15.10.2010; Contractul de credit nr. 249/17.04.2007, act aditional nr. 1/15.10.2010; Contractul de credit nr. 54/15.10.2010; Contractul de vanzare-cumparare cu garantie reala ipotecara nr. 23/16.02.2007; Contractul de vanzare-cumparare cu garantie reala ipotecara nr. 65/17.04.2007; Contractul de garantie reala imobiliara nr. 45/15.10.2010; Contractul de garantie reala imobiliara nr. 46/15.10.2010; Contractul de garantie reala imobiliara nr. 47/15.10.2010; Contract de fidejusiune nr. 118/16.02.2007 incheiat cu ILLES ANDREA BARBARA; Contract de fidejusiune nr. 287/17.04.2007 incheiat cu ILLES ANDREA BARBARA; Contract de fidejusiune nr. 101/15.10.2010 incheiat cu ILLES ANDREA BARBARA, ILLES ZOLTAN ATTILA, ILLES ECATERINA, in baza caruia debitorii, ILLES ZOLTAN ATTILA CNP 1660405240014 si ILLES ANDREA BARBARA, CNP 2661123240038 domiciliati în loc. Baia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 93, jud. Maramures, prin care sunt obligati sa plateasca creditorului B.C.INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. ARAD- Sucursala Baia Mare cu sediul in Baia Mare, bd. Unirii, nr. 15A, jud. Maramures, CUI 10132653, suma de 844659,99 lei – debit. La aceasta suma se vor adauga si cheltuielile de executare silita efectuate in dosarul executional in suma de 11446,60 lei.

In temeiul art.504 cod Procedura Civila,

Se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 26 MAI 2014, ora 12:00, se va vinde la licitatie publica in municipiul Baia Mare, bd Republicii nr.11/22, jud. Maramures, la sediul acestui organ de executare imobilul:

– garaj auto in suprafata de 23 mp., inscris in CF 105698 Baia Mare (provenita din conversia de pe hartie a CF 19402 Baia Mare) cu nr. Top 2811/99/1 si 2811/99/1-C1 situat in situat in Baia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 93, jud. Maramures, proprietatea debitorilor ILLES ZOLTAN ATTILA si ILLES ANDREA BARBARA, evaluat la 19.600 lei.

Pretul de pornire al licitatiei este de 14.700 lei, pret diminuat cu 25%.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *