Vanzare teren in Baia Mare – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 04. 04. 2014

Noi, Dragos Dorin Adrian, executor judecatoresc,

Avand in vedere titlurile executorii: Contract linie de credit nr. 185/03.05.2006acttul aditional nr. 1/30.10.2006, actul aditional nr.2/02.05.2007, actul aditional nr.3/30.04.2008, actul aditional nr.4/29.04.2009, actul aditional nr. 5/28.05.2009, actul aditional nr.6/26.06.2009, actul aditional nr.7/24.07.2009, actul aditional nr. 8/19.11.2009; contract de garantie imobiliara nr. 36.03.05.2006 autentificat sub nr.499/03.05.2006; contract de garantie imobiliara nr.129/30.10.2006 autentificat sub nr.5663/30.10.2006; contract de fidejusiune nr. 178/03.05.2006; contract de fidejusiune nr. 553/20.10.2006; contract de fidejusiune nr.336/02.05.2007; contract linie de credit 1007/20.11.2008, actul aditional nr.1/19.11.2009; contract de garantie imobiliara nr. 161/20.11.2008 autentificat sub nr.6505/20.11.2008; contract de fidejusiune nr.1120/20.11.2008 in baza caruia garanta HANCU ANITAS ADRIANA ALINA, cu domiciliul in Baia Mare, Bld. Bucuresti, nr. 13A, ap. 29, jud. Maramures, prin care este obligata sa plateasca creditorului B.C.INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. ARAD- Sucursala Baia Mare cu sediul in Baia Mare, bd. Unirii, nr. 15A, jud. Maramures, CUI 10132653, suma de 105566,68 EURO si 289396,52 lei – credit si dobanzai restante. La aceasta suma se vor adauga si cheltuielile de executare silita efectuate in dosarul executional in suma de 10822,90 lei.

In temeiul art.504 cod Procedura Civila
Se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 28 APRILIE 2014 ora 11 , se va vinde la licitatie publica in municipiul Baia Mare, bd. Republicii nr.11/22, jud. Maramures, la sediul acestui organ de executare imobilul :

-TEREN GRADINA, in suprafata de 4550 mp, inscris in CF 102519 Baia Mare, (provenita din conversia de pe hartie a CF 16623- Baia Mare) nr. top 2906/3/2; 2906/4/2 – Baia Mare, situat in Baia Mare, str. Dumbravei, jud. Maramures, proprietatea garantei HANCU ANITAS ADRIANA ALINA, evaluat la pretul de 204905,00 lei.

Pretul de pornire al licitatiei este 204905,00 lei.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1