Vanzare teren in Baia Mare – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 22. 04. 2015

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Teren-de-vanzareNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Judecătoriei Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere: cererea de executare silită inregistrata in data de 30.01.2013, formulată de creditorul Merlas Vasile Decebal,  cu domiciliul in Baia Mare, str. Zorilor, nr.50, judeţul Maramures, prin care se solicita inceperea executarii silite, în baza titlului executoriu reprezentat de Contractul de imprumut mobiliar cu ipoteca din data de 25 februarie 2011, autentificat prin Incheierea nr. 502 din data de 25.02.2011; Act aditional la Contractul de Imprumut Mobiliar cu Ipoteca nr.502/25.02.2011, autentificat prin Incheierea nr. 2139 din data de 09.08.2012, Incheierea Civila nr. 2053/22.02.2013 a Judecătoriei Baia Mare, pronuntata in dosar nr. 2563/182/2013 privind incuvintarea executarii silite, procesul-verbal de situaţie încheiat în data de 08.07.2013, procesul-verbal de cheltuieli de executare din data de 14.03.2013, 08.07.2013, 12.08.2013, 14.08.2013, 19.09.2013, 21.10.2013, 25.11.2013, 23.01.2014, 25.02.2014, 02.06.2014,18.07.2014,15.12.2014,20.01.2015,24.02.2015 si 16.04.2015, in baza carora debitorul  S.C. DENIMARCO S.R.L., cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 9, ap. 62, judeţul Maramures, avand CUI RO 17207613 si J24/206/2005 este obligat să plătească creditorului Merlas Vasile Decebal suma de 26.500 EURO conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 19.379,96 lei  ( 15.629 lei + 3.750,96 lei TVA ),  conform proceselor-verbale de cheltuieli  + suma de 650 lei contravaloare Raport de evaluare bun imobil,

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 19.05.2015, ora 11,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorulului  S.C. DENIMARCO S.R.L,  imobil inscris in C.F. nr. 106970 Baia Mare (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.19961/N) cu nr. cadastral 7595, teren in suprafata de 2.475 mp, situat in Baia Mare, str.Viilor, nr.–;,  

     Pretul imobilului a fost stabilit prin Raport de evaluare din 31.07.2013 la nivelul sumei de 114.500 LEI + T.V.A.iar pretul de pornire al licitatiei este 85.875 LEI + T.V.A. facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.

Scanned Document

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2