Vanzare teren in Baia Sprie – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 08. 04. 2015

PNL

terenNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere cererea de executare silită nr.5174/27.04.2012, formulată de creditorul Banca Transilvania SA-Sucursala Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, Bd.Unirii, nr.5A, judeţul Maramures, prin care se solicita continuarea executarii silite in dosar nr.545/24.01.2011, precum si adresa nr.1645/15.02.2013, prin care creditorul solicita continuarea executarii asupra imobilului ce face obiectul prezentei, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr.724/25.07.2008, contract de ipoteca nr.724/IPO/1/25.07.2008, contract de garantie reala mobiliara nr.724/CES/1/25.07.2008, Incheierea Civila nr.1195/08.02.2011 a Judecătoriei Baia Mare, pronuntata in dosar nr.1335/182/2011 privind incuvintarea executarii silite, procesul-verbal de cheltuieli de executare din data  de 04.05.2012,03.08.2012,13.09.2012,29.10.2012,03.12.2012,18.02.2013,27.03.2013,30.04.2013,04.07.2013, 29.08.2013,23.10.2013,2711.2013,24.01.2014,28.02.2014,01.09.2014,17.10.2014,06.01.2015 si 07.04.2015, in baza carora debitorul CABINET DE MEDICINA GENERALA DR. SZASZ IVAN, cu sediul in Baia Sprie, str.Gutin, nr.4, ap.7,  jud.Maramures, inregistrat sub nr.MM 1246 in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, CUI 21889047, este obligat sa plateasca creditoarei Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare, cu sediul in Baia Mare, bd.Unirii, nr.5A, jud.Maramures, suma de 211.722,92  lei + cheltuieli de executare in suma de 17.797,72 lei ( 14.353lei + 3.444,72 TVA ), conform proceselor-verbale de cheltuieli + 400 lei contravaloare Raport de reevaluare imobil din 21.03.2015  la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei. Avand in vedere adresa nr.3529/19.12.2014 prin care creditorul solicita continuarea executarii silite si vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 11.05.2015, ora 12,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorului CABINET DE MEDICINA GENERALA DR. SZASZ IVAN, situat in Baia Sprie, str.Gutin, nr.4, ap.7,  jud.Maramures, avand ca destinatie cabinet medical, imobil teren inscris in CF 50004 UAT Baia Sprie (provenita din conversia CF nr.3640) al localitatii Baia Sprie, nr.cadastral 3763, extindere pentru cabinet medical teren in concesiune in supr. de 33 mp, cota parte teren aferent  6/251 si imobil in supr.utila de 48 mp,  inscris in CF 50003-C1-U1 al localitatii Baia Sprie, nr.top.2220/49/5-C1-7 (provenita din conversia CF 2349) UAT Baia Sprie.

     Pretul imobilului a fost stabilit prin raport de reevaluare la nivelul sumei de 13.300 EUR, adica 58.900 LEI, la un curs BNR de 4,43 lei/euro, iar pretul de pornire al licitatiei este 58.900 LEI

Scanned Document

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1