Vanzare teren in Ferneziu – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 22. 04. 2015

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

for saleNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere cererea de executare nr.175/29.06.2012, formulată de creditorul LIBRA INTERNET BANK S.A., cu sediul în Bucuresti, Str.Semilunei, nr.4-6, sector 2, prin care se solicita continuarea executarii silite  în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr.451OR/17.03.2006, contract de garantie imobiliara autentificat cu nr.671/17.03.2006 de catre BNP Valean Codruta, procesul-verbal de cheltuieli de executare din data de 27.08.2012, 22.10.2012, 03.12.2012 ,29.01.2013,27.03.2013,04.07.2013,30.08.2013,24.10.2013,11.12.2013, 21.02.2014, 25.04.2014, 24.06.2014, 25.08.2014, 23.10.2014, 05.02.2015 si 21.04.2015, in baza carora debitorii CHIVER ANA  si  CHIVER MIHAI, domiciliati in Baia Mare str.Primaverii nr.12, jud.Maramures, garanti ipotecari pentru SC LEASING ZONE SRL  sunt obligati să plătească creditoarei LIBRA INTERNET BANK S.A.. suma de 310.188,39  lei conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 18.024,64  LEI  ( 14.536 lei + 3.488,64 lei TVA ), conform proceselor-verbale de cheltuieli de executare, la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 05.05.2015, ora 11,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorilor CHIVER ANA  si  CHIVER MIHAI, situat in Baia Mare str.Primaverii nr.13 jud. Maramureş, imobil reprezentand  teren in supr.de 1.867 mp si teren in supr. de 3.190 mp,  înscris în C.F. nr. 633 al localitatii Ferneziu, avand nr.cadastral 415/2 si 416/1,

Pretul imobilului a fost stabilit prin raport de evaluare la nivelul sumei de 172.040 LEI, iar pretul de pornire al licitatiei este 129.030 LEI, facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.

Scanned Document

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2