Vanzare teren in Mocira – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 21. 10. 2014

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Noi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Judecătoriei Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere cererea de executare nr.5176/27.04.2012, formulată de creditorul Banca Transilvania SA-Sucursala Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, Bd.Unirii, nr.5A, judeţul Maramures, prin care se solicita continuarea executarii silite in dosar nr. 550/14.02.2011, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr.59/30.01.2008, contract de garantie imobiliara nr.59/CES/1/30.01.2008, contractul de ipoteca nr.59/IPO/1/30.01.2008, Incheierea Civila nr.1665/21.02.2011 a Judecătoriei Baia Mare, pronuntata in dosar nr.1984/182/2011, privind incuvintarea executarii silite, procesul-verbal de cheltuieli de executare din data de 04.05.2012, 04.12.2012, 17.01.2013, 19.03.2013, 22.04.2013, 27.05.2013, 03.07.2013, 04.09.2013, 01.11.2013 16.12.2013,14.02.2014, 19.03.2014, 24.04.2014, 05.06.2014, 18.07.2014,15.09.2014 si 21.10.2014

In baza carora debitorul SC MARYTEX SRL cu sediul in Baia Mare str. Podul Viilor, nr.2, avand CUI R14957572  si  J24/589/2002  este obligata să plătească creditoarei Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare. suma de 242.698,85 lei conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 16.746,20 lei ( 13.505 lei + 3.241,20 lei TVA ) conform proceselor-verbale de cheltuilei la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 25.11.2014, ora 11,00  se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul teren proprietatea debitorului SC MARYTEX SRL, situat in loc.Mocira,  jud. Maramureş, imobil înscris în C.F. nr. 51348 al localitatii Recea (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1437 ) UAT Recea, avand nr.cadastral 5925, in suprafata de 2897 mp., si drept de servitute de trecere cu piciorul si orice mijloc de transport, inscris in CF nr.50034 comuna Recea ( nr CF vechi 1380/N-Mocira provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1380/N-Mocira ) avand nr.cadastral 5152 ( in suprafata de 5.707 mp.)

Pretul imobilului a fost stabilit prin raport de evaluare nr.351/26.05.2014, la nivelul sumei de 112.422 LEI,

iar pretul de pornire al licitatiei este 84.316 LEI + 20.235,84 LEI reprezentand T.V.A., facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2