Vanzare teren in Mocira – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 24. 04. 2014

PNL

Noi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Judecătoriei Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere cererea de executare nr.5176/27.04.2012, formulată de creditorul Banca Transilvania SA-Sucursala Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, Bd.Unirii, nr.5A, judeţul Maramures, prin care se solicita continuarea executarii silite in dosar nr. 550/14.02.2011, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr.59/30.01.2008, contract de garantie imobiliara nr.59/CES/1/30.01.2008, contractul de ipoteca nr.59/IPO/1/30.01.2008, Incheierea Civila nr.1665/21.02.2011 a Judecătoriei Baia Mare, pronuntata in dosar nr.1984/182/2011, privind incuvintarea executarii silite, procesul-verbal de cheltuieli de executare din data de 04.05.2012, 04.12.2012, 17.01.2013, 19.03.2013, 22.04.2013, 27.05.2013, 03.07.2013, 04.09.2013, 01.11.2013 16.12.2013,14.02.2014, 19.03.2014 si 24.04.2014.

In baza carora debitorul SC MARYTEX SRL cu sediul in Baia Mare str. Podul Viilor, nr.2, avand CUI R14957572 si J24/589/2002 este obligata să plătească creditoarei Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare. suma de 242.698,85 lei conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 14.762,20 lei ( 11.905 lei + 2.857,20 lei TVA ) conform proceselor-verbale de cheltuilei la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 26.05.2014, ora 10,00 se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

imobilul teren proprietatea debitorului SC MARYTEX SRL, situat in loc.Mocira, jud. Maramureş, imobil înscris în C.F. nr. 51348 al localitatii Recea (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1437) UAT Recea, avand nr.cadastral 5925, in suprafata de 2897 mp., si drept de servitute de trecere cu piciorul si orice mijloc de transport, inscris in CF nr.50034 comuna Recea ( nr CF vechi 1380/N-Mocira provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1380/N-Mocira) avand nr.cadastral 5152 in suprafata de 5.707 mp.

Pretul imobilului a fost stabilit prin raport de evaluare precum si prin intelegera partlor, la nivelul sumei de 194.321 LEI, iar pretul de pornire al licitatiei este 145.740 LEI + 34.977,6 LEI reprezentand T.V.A., facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1