Vanzare teren in Moisei – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 15. 01. 2016

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Teren-de-vanzareNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul Banca Transilvania SA-Sucursala Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, Bd.Unirii, nr.5A, judeţul Maramures, prin care se solicita continuarea executarii silite in dosar nr.341/2009, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr.1690/12.12.2007, contract de fidejusiune nr.1690/FID/01/12.12.2007, contract de ipoteca nr.1690/IPO/01/12.12.2007, procesul-verbal de cheltuieli de executare din data de 04.05.2012, 18.02.2013, 29.03.2013, 27.05.2013, 08.07.2013, 09.09.2013 05.11.2013,16.12.2013, 14.02.2014, 19.03.2014, 01.09.2014, 22.10.2014, 08.12.2014, 03.02.2015, 27.03.2015  09.06.2015,04.08.2015,09.09.2015, 15.10.2015,18.11.2015 si 15.01.2016 in baza carora debitorii garanti ipotecari COMAN MARIEA si COMAN MATEI cu domiciliul  in Moisei, nr.1727, jud.Maramures, garanti pentru COMAN MATEI, domiciliat in Moisei, nr.1727, sunt obligati să plătească creditoarei Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare. suma de 101.768,38 EURO conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 17.493,64 lei ( TVA inclus ), conform proceselor-verbale de cheltuieli, la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 11.03.2016, ora 11,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorilor COMAN MARIEA si COMAN MATEI, situat in Moisei locul ,,Dealul Radeseijud. Maramureş, in suprafata totala de 3.463 mp,  imobil înscris în C.F. nr. 3927 al localitatii Moisei, avand nr.cadastral 1308, 1310/1, 1309/3, 1307/3, 1306/3.

Pretul imobilului a fost stabilit prin raport de evaluare nr.456/11.008.2014 la nivelul sumei de 31.790 EURO, adica 141.324 LEI, la un curs BNR de 4,44 lei/euro, iar pretul de pornire al licitatiei este 105.993 lei  facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.  

Imobilul se vinde liber de sarcini.

Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte executorul judecatoresc inainte de data stabilita pentru vanzare.

Toti cei care vor sa cumpere imobilul la licitatie, se vor prezenta la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Debitorii nu pot licita nici personal nici prin alte persoane.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul sunt obligate sa consemneze la BRD-Societe Generale, in contul RO84 BRDE 250S V559 8553 2500  deschis la BRD Groupe Societe Generale – Agentia Aurora, pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc Vasile Marian, cu aratarea numarului dosarului executional, pana la termenul de vanzare, o cautiune de 10% din pretul la care a fost evaluat imobilul.

Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare.

Publicatia de vanzare s-a afisat azi 15.01.2016, la sediul B.E.J.Vasile Marian, Judecatoria Dragomiresti, Primaria Moisei, precum si la locul situarii imobilului supus vanzarii.

S-au comunicat cate un exemplar creditorului si debitorului.

Executor judecatoresc, VASILE MARIAN

Scanned Document

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole