Vanzare teren in Moisei – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 30. 03. 2015

PNL

Teren-de-vanzareNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Judecătoriei Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul Banca Transilvania SA-Sucursala Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, Bd.Unirii, nr.5A, judeţul Maramures, prin care se solicita continuarea executarii silite in dosar nr.341/2009, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr.1690/12.12.2007, contract de fidejusiune nr.1690/FID/01/12.12.2007, contract de ipoteca nr.1690/IPO/01/12.12.2007, procesul-verbal de cheltuieli de executare din data de 04.05.2012, 18.02.2013, 29.03.2013, 27.05.2013, 08.07.2013, 09.09.2013 05.11.2013,16.12.2013, 14.02.2014, 19.03.2014, 01.09.2014, 22.10.2014, 08.12.2014, 03.02.2015 si 27.03.2015,  in baza carora debitorii garanti ipotecari COMAN MARIEA si COMAN MATEI cu domiciliul  in Moisei, nr.1727, jud.Maramures, garanti pentru COMAN MATEI, domiciliat in Moisei, nr.1727, sunt obligati să plătească creditoarei Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare. suma de 101.768,38 EURO conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 15.348,59 lei ( 12.377,9 lei + 2.970,69 lei  TVA ), conform proceselor-verbale de cheltuieli, la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 22.05.2015, ora 11,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorilor COMAN MARIEA si COMAN MATEI, situat in Moisei locul ,,Dealul Radeseijud. Maramureş, in suprafata totala de 3.463 mp,  imobil înscris în C.F. nr. 3927 al localitatii Moisei, avand nr.cadastral 1308, 1310/1, 1309/3, 1307/3, 1306/3.

Pretul imobilului a fost stabilit prin raport de evaluare nr.456/11.008.2014 la nivelul sumei de 31.790 EURO, adica 141.324 LEI, la un curs BNR de 4,44 lei/euro, iar pretul de pornire al licitatiei este 105.993 lei  facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.  

Scanned Document

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1