Vanzare teren si apartament in Bistrita Nasaud – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 11. 01. 2016

PNL

chei apartamentNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

-cererea de executare silită formulată de creditoarea  LIBRA INTERNET BANK SA, cu sediul în Bucuresti, str.Semilunei, nr.4-6, sector 2

-Incheierea Civila nr.1319/CC/10.02.2012 a Judecătoriei BISTRITA, pronuntata in dosar nr.1285/190/2012 si nr.1328/CC/10.02.2012 a Judecătoriei BISTRITA, pronuntata in dosar nr.1210/190/2012, privind incuvintarea executarii silite

-titluri executorii, contract de credit nr.26BN/08.06.2006, contract de fideiusiune nr.190BN/17.06.2009 în baza cărora BOLBOS TIMOFTEI  si BOLBOS ANUTA cu domiciliul in BISTRITA, str.Independentei, nr..56, ap.88, judeţul Bistrita Nasaud, garanti pentru SC BOLBOS SERBOL SRL avand CUI 569117 si J6/53/1991 sunt obligati să plătească creditoarei LIBRA INTERNET BANK SA suma de 456.446,31 lei conform cererii de executare actualizata + diferenta cheltuieli de executare in suma de 2.414 lei ( TVA inclus ), conform proceselor-verbale din data de 03.08.2012,13.11.2012,12.11.2015 si 11.01.2016 la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

-Procesul-verbal de situaţie încheiat în data de 15.11.2012, privind imobilul situat pe teritoriul administrativ al localităţii Bistrita, bd.Independentei, nr.56, ap.88, jud.Bistrita Nasaud + 350 lei contravaloare Raport de evaluare imobil din nr.35/05.10.2015. Avand in vedere adresa nr.69/06.01.2016 prin care creditorul solicita continuarea executarii silite si vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ.,

se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 16.02.2016, ora 13,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorilor, situat pe teritoriul administrativ al localităţii Bistrita, bd.Independentei, nr.56, ap.88, jud. Bistrita Nasaud, imobil înscris în CF 50039-C1-U3, al localităţii Bistrita, cu nr. topo 7901/88,  cota teren 1134/146400, cote parti comune 1389/44700 compus din 3 camere, decomandat,dependinte, logie, balcon, etaj 6 in bloc P+8 E, in suprafata de 70 mp.

Pretul imobilului a fost stabilit prin raport de evaluare la nivelul sumei de 35.000 EUR, la un curs BNR de 4,4130 lei/euro,  echivalent a 154.500 lei,  iar pretul de pornire al licitatiei este 115.875 LEI, facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.

Imobilul se vinde liber de sarcini.

Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte executorul judecatoresc inainte de data stabilita pentru vanzare.

Toti cei care vor sa cumpere imobilul la licitatie, se vor prezenta la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Debitorii nu pot licita nici personal nici prin alte persoane.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul sunt obligate sa consemneze la BRD-Societe Generale, in contul RO84 BRDE 250S V559 8553 2500  deschis la BRD Groupe Societe Generale – Agentia Aurora, pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc Vasile Marian, cu aratarea numarului dosarului executional, pana la termenul de vanzare, o cautiune de 10% din pretul de pornire a licitatiei.

Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare.

Publicatia de vanzare s-a afisat azi 11.01.2016, la sediul B.E.J.Vasile Marian, Judecatorie, Primarie, precum si la locul situarii imobilului supus vanzarii.

S-au comunicat cate un exemplar creditorului si debitorului.

Executor judecatoresc, VASILE MARIAN

1

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1