Vanzare teren si casa in Moisei – Extras publicatie imobiliara, din data de 24. 11. 2015

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

house-for-sale-casa-de-vanzareNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures,

Având în vedere cererea de executare nr.5190/27.04.2012, formulată de creditorul Banca Transilvania SA-Sucursala Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, Bd.Unirii, nr.5A, judeţul Maramures, prin care se solicita continuarea executarii silite in dosar nr.564/17.02.2011, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr.1720/20.12.2007, contract de ipoteca nr.1720/IPO/1/20.12.2007, Incheierea Civila nr.146/23.02.2011 a Judecătoriei Dragomiresti, pronuntata in dosar nr.181/224/2011, privind incuvintarea executarii silite, procesul-verbal de cheltuieli de executare din data de 27.04.2012, 30.07.2012, 03.09.2012, 21.11.2012, 21.01.2013, 19.03.2013, 25.04.2013, 29.05.2013, 03.07.2013, 30.08.2013, 24.10.2013, 27.11.2013, 23.01.2014, 28.02.2014  13.10.2014, 19.11.2014, 16.01.2015,16.02.2015,10.04.2015 ,09.06.2015,14.07.2015,10.09.2015,16.10.2015 si 19.11.2015, in baza carora debitorii  IUGA SIMION si IUGA  ILEANA, garanti ipotecari pentru SC SIMION 68 SRL sunt obligati să plătească creditoarei Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare. suma de 232.032,99  lei conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 17.948  lei ( TVA inclus ) conform proceselor-verbale de cheltuieli la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 22.12.2015, ora 14,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorilor IUGA SIMION si IUGA ILEANA, situat in loc.Moisei nr.117 D jud. Maramureş, imobil compus din casa S+P+M in supr.de 218 mp + anexe gospodaresti si teren aferent in supr. de 1.890 mp,  inscris in C.F.nr.50710 al localitatii MOISEI, nr. C.F.vechi 5553 Moisei, nr.CAD: C1 Top: 6853/1- C1 si CAD: C2 Top: 6853/1- C2 (provenita din conversia pe hartie a CF nr.5553 Moisei) nr. topo 6853/1

Pretul imobilului a fost stabilit prin raport de evaluare nr.553/02.10.2014 la nivelul sumei de 44.392 EURO, adica 195.889 LEI, la un curs BNR de 4,4127 lei/euro,  iar pretul de pornire al licitatiei este 146.917 LEI facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.

Imobilul se vinde liber de sarcini.

Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte executorul judecatoresc inainte de data stabilita pentru vanzare.

Toti cei care vor sa cumpere imobilul la licitatie, se vor prezenta la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Debitorii nu pot licita nici personal nici prin alte persoane.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul sunt obligate sa consemneze la BRD-Societe Generale, in contul RO84 BRDE 250S V559 8553 2500  deschis la BRD Groupe Societe Generale – Agentia Aurora, pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc Vasile Marian, cu aratarea numarului dosarului executional, pana la termenul de vanzare, o cautiune de 10% din pretul  de pornire a licitatiei.

Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare.

Publicatia de vanzare s-a afisat azi 19.11.2015, la sediul B.E.J.Vasile Marian, Judecatoria Dragomiresti, Primaria Moisei, precum si la locul situarii imobilului supus vanzarii.

S-au comunicat cate un exemplar creditorului si debitorului.

Executor judecatoresc, VASILE MARIAN

Scanned Document

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole