Vanzare teren si casa in Sacalaseni – Extras publicatie imobiliara, din data de 03. 12. 2015

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

terenNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, avand in vedere :

-cererea de executare silită formulată de creditoarea  Banca Transilvania SA – Sucursala Baia Mare, cu sediul in Baia Mare Bd.Unirii, nr.5A;

-Încheiere civila nr. 8926/28.09.2012 a Judecătoriei Baia Mare, pronuntata in dosar nr. 11436/182/2012 privind incuviintarea executarii silite;

-titluri executorii, contract de credit nr.525/27.05.2008, contract de ipoteca nr. 525/IPO/1/27.05.2008;

-Procesul-verbal de situaţie încheiat în data de 19.11.2014;

în baza cărora HARAGUS PAULINA, cu domiciliul în Sacalaseni, nr. 55 ( nr.vechi 29 B ),  judeţul Maramures,  in calitate de garant ipotecar pentru Haragus Vasile si Haragus Mariana-Samfira, este obligata sa plateasca creditoarei Banca Transilvania Sucursala Baia Mare, Bd.Unirii, nr.5 A, jud.Maramures, suma de 46.708 EURO reprezentand creanta + cheltuieli de executare in suma de 11.045,92 lei ( TVA inclus ) conform proces-verbal de cheltuieli din 16.10.2012 19.11.2014 si 12.08.2015 la care se adauga dobanzile ce curg in continuare si toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.500 Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art.504 si urmatoarele din Cod proc.civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 07.10.2015, ora 11,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorului garant ipotecar, HARAGUS PAULINA, cu domiciliul în Sacalaseni, nr. 55 ( nr.vechi 29 B ),  judeţul Maramures, situat pe teritoriul administrativ al localităţii Sacalaseni, nr.55, jud.Maramures, imobil înscris în CF 50934 Sacalaseni, nr. topo 3387/3/3, 3387/4/3-C1 casa si 3387/3/3, 3387/4/3-C2 anexe gospodaresti,  nr.topo 3387/3/3, 3387/4/3 -teren,

Pretul imobilului a fost stabilit prin Raport de evaluare din 30.06.2015, la nivelul sumei de 35.000 EURO echivalent a 156.600 lei la un curs valutar BNR de 4,4735lei/eur, iar pretul de pornire a licitatiei este de :

117.450 lei, facandu-se scaderea la 75% din pretul de evaluare, conf.art.509 alin.5 Cod proc.civ.

Imobilul se vinde liber de sarcini. Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte executorul judecatoresc inainte de data stabilita pentru vanzare.

Toti cei care vor sa cumpere imobilul la licitatie, se vor prezenta la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Debitorii nu pot licita nici personal nici prin alte persoane.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul sunt obligate sa consemneze la BRD-Societe Generale, in contul RO84 BRDE 250S V559 8553 2500  deschis la BRD Groupe Societe Generale – Agentia Aurora, pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc Vasile Marian, cu aratarea numarului dosarului executional, pana la termenul de vanzare, o cautiune de 10% din pretul de pornire a licitatiei.

Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare.

Publicatia de vanzare s-a afisat azi 12.08.2015, la sediul B.E.J.Vasile Marian, Judecatorie , Primarie, precum si la locul situarii imobilului supus vanzarii.

S-au comunicat cate un exemplar creditorului si debitorului.

Executor judecatoresc, VASILE MARIAN

Scanned Document

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 1

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2