Vanzare terenuri in Baia Mare – Extras publicatie vanzare imobiliara, din data de 27. 04. 2015

for saleNoi, VASILE MARIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curtii de Apel Cluj, cu sediul în Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap.15, judeţul Maramures,

Având în vedere: cererea de executare silită formulată de Banca Transilvania S.A., cu sediul in Cluj Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. si în baza titlului executoriu reprezentat de Contract de credit nr. 3 – Credite – din 03.01.2011, Actul aditional nr. 1/25.02.2011 la Contract de credit nr. 3 – Credite – din 03.01.2011, Actul aditional nr. 2/26.02.2013 la Contract de credit nr. 3 – Credite – din 03.01.2011, Contract de garantie reala mobiliara asupra incasarilor si soldul contului curent (fara notificarea debitorilor cedati) nr. 3/CES/1/03.01.2011, Contract de ipoteca nr. 3/IPO/1/03.01.2011,  Incheierea civila civila nr.9203/22.10.2014  pronuntata de catre Judecatoria  Baia Mare in Dosar nr. 10399/182/2014  privind incuvintarea executarii silite si Incheierea de indreptare a erorii materiale din data de 26.11.2014, comunicata de instanta de executare  in acelasi dosar;  Incheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare din data de 19.01.2015 si 22 04.2015, Procesul-verbal de situatie incheiat la 03.03.2015, Raportul de evaluare din 20.04.2015, Incheierea de stabilire a pretului definitiv pentru vanzare la suma de  1.014.000 EURO echivalent a 4.474.275 lei, calculat la un curs BNR de 4,4125lei/euro din data de 20.04.2015 prcum si Incheierea de stabilire a termenului de vanzare din 22.04.2015, in baza carora debitorul SC INSERV PROD SRL, CUI 25900857, J24/749/2009, cu sediul in Baia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 72, jud. Maramures, este obligat sa plateasca creditorului Banca Transilvania S.A., cu sediul in Cluj Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. Cluj – Sucursala Baia Mare, suma de 4.826.649,77 lei conform cererii de executare + cheltuieli de executare in suma de 67.829,84 lei, (TVA inclus ) conform Incheierilor de cheltuieli de executare, la care se adauga in continuare toate celelalte cheltuieli cu executarea silita, pana la recuperarea integrala a creantei.

Vazand ca sunt indeplinite cerintele art.837 din Cod proc.civ., in conformitate cu prev.art..838 al.1 din  Cod proc. civ., se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 28.05.2015, ora 12,00, se va vinde la licitatie publica, la sediul B.E.J. Vasile Marian, in loc. Baia Mare, str. G.Cosbuc, nr. 27, ap. 15, judeţul Maramures, imobilul proprietatea debitorului SC INSERV PROD SRL situat in Baia Mare, str. Victor Babes, nr.62, jud. Maramureş, constand in cladire administrativa D+P+4E avand o suprafata desfasurata de 4.644 mp iar suprafata utila de 3.799 mp cu teren in suprafata de 3.521 mp, inscrise in :

  • CF nr.101633 Baia Mare ( provenita din conversia de pe hartie  a CF nr.4165 Baia Mare ), de sub A1 nr topo 4442/54/1 – cota de 28/156 din 78 mp teren
  • CF nr. 101637 Baia Mare (provenita din conversia de pe hartie  a CF nr.15793  Baia Mare ),  sub A1 nr topo 4442/26/6/2, 4442/38/2/2/2/2 – 2837 mp teren si sub A1.1 CAD: C1 topo   4442/26/6/2,4442/38/2/2/2/2 – C1 cladire administrativa
  • CF nr.104063 Baia Mare ( provenita din conversia de pe hartie  a CF nr.15793 ), de sub A1 nr. cadastral 104063 ( fost nr topo 4442/37/2/1/1 ) – 450 mp teren
  • CF nr.101627 Baia Mare ( provenita din conversia de pe hartie  a CF nr.25450  ), de sub A1  nr topo 4442/37/1 – cota de 12/62 din 62 mp teren
  • CF nr.105822 Baia Mare (provenita din conversia de pe hartie  a CF nr.15793  Baia Mare), nr topo 4442/54/2/1 si 4442/54/4 –234 mp teren
  • In CF nr.101633 Baia Mare este intabulat sub C+1 un drept de servitute pantru acces si trecere asupra terenului nr.topo 4442/54/1 in favoarea terenurilor din CF 14899 Baia Mare iar sub C+2 este intabulat drept de servitute asupra cotei de 49/78 din nr. topo 4442/54/1 in favoarea nr. topo 4464/2/3/2, 4463/1/5/6/2/1, 4495/1/2, 4466/1/1/2/1/2 si 4467/1/3/1 din CF nr.17384

     Pretul imobilului a fost stabilit prin Raport de evaluare din 20.04.2015 la nivelul sumei de 1.014.000 EURO, la un curs BNR de 4,4125 euro/ron, adica 4.474.275 LEI + TVA  care este si pretul de pornire al licitatiei.

Scanned Document

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1