Vezi aici, conditiile care se cer pentru ocuparea postului de Consilier achizitii publice gradul I la CS Minaur Baia Mare

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare anunta organizarea unui concurs in vederea ocuparii functiei contractuale de Consilier achizitii publice gradul I.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale necesare ocuparii unui post contractual, prevazute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specifice necesare participarii la concurs:

– Consilier achizitii publice gradul I: studii universitare absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta , minimum 4 ani vechime in specialitatea studiilor.

Concursul va consta in doua probe, respectiv, proba scrisa si interviu. Proba scrisa va avea loc in data de 8 octombrie 2019, ora 10:00, la birourile Clubului Sportiv Minaur din incinta Salii Sporturilor “Lascar Pana” din B-dul Unirii 14A.

Dosarele de concurs se depun pana in data de 27 septembrie 2019 inclusiv, la birourile Clubului Sportiv Minaur din incinta Salii Sporturilor “ Lascar Pana”.

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

a)cererea de inscriere la concurs adresata Conducerii Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;
b)copia actului de identitate;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d)copia carnetului de munca sau a adeverintelor care atesta vechimea in specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

Copiile de pe actele prevazute mai sus, se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Clubul Sportiv Minaur, B-dul Unirii nr.14 A sau la numarul de telefon 0755640777.

Informatii: CS Minaur // Foto: Arhiva ZiarMM.ro
ZiarMM.ro

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 1

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2