VOT ÎN CONSILIUL LOCAL – Jumătate de milion de lei pentru mai multe biserici din Baia Mare

Reclame home 1
Reclame home 1

Consilierii locali vor avea în atenție în această săptămană proiectul de hotărare privind aprobarea finanțării din bugetul local pe anul 2022, a cultelor religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare, sesiunea I de finanțare. Conform proiectului de hotărare, sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unitaţilor de cult destinate întreţinerii unităților de cult cu venituri mici, construirii, în condițiile aprobării documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor în vigoare, precum şi repararii lacaşurilor de cult, conservării şi intreţinerii bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor religioase, amenajării şi întreținerii muzeelor cultural-religioase, construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de asezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unitaţilor de cult, construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, respectiv construirii şi reparării sediilor unităților de învățământ aflate în administrarea/proprietatea cultelor recunoscute.

Primăria Baia Mare precizează că au fost depuse un număr de 12 solicitări din partea unităţilor de cult, astfel:

Adresa Catedralei Episcopale Ortodoxe „Sfânta Treime”, cu sediul în Baia Mare, B-dul Unirii nr. 17, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 14529/22.03.2022, unitatea de cult solicită sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de contrucție, respectiv lucrări de tencuieli interioare, instalații electrice, instalații pluviale, astereală acoperiș cu tablă de cupru, placări cu cărămidă klinker și var hidraulic, turnări de betoane, confecționare și montare tâmplărie, confecții metalice, etc

Adresa Parohiei Ortodoxe „Înălțarea Domnului”, cu sediul în Baia Mare, Str. Victor Babeș nr. 15A înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 13069/16.03.2022, unitatea de cult solicită sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de pictură. Până în prezent s-au efectuat lucrări de pictură în proporție de aproximativ 75% din suprafața totală

Adresa Parohiei Ortodoxe „Sfânta Cuvioasa Parascheva „, cu sediul în Baia Mare, Str. Melodiei nr.11 A , înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 13251/16.03.2022, unitatea de cult solicită sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construire. Construcție ridicată până la cota + 25,00 m

Adresa Parohiei Ortodoxe „Buna Vestire”, cu sediul în Baia Mare, str. Bogdan Vodă nr. 7, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 13153/16.03.2022, unitatea de cult solicită sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de finisaje interioare și exterioare, placări cu piatră naturală, etc și a lucrărilor de pictură

Adresa Parohiei Ortodoxe „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, cu sediul în Baia Mare, str. Pășunii nr. 1A, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 14818/ 23.03.2022 și adresa de completare documentație cu nr. 15968/29.03.2022, unitatea de cult solicită sprijin financiar pentru lucrări de reparații și întreținere, respectiv: înlocuire tâmplărie din lemn de stejar cu tâmplărie PVC, placare scărilor exterioare și a demisolului cu gresie, vopsirea tablei exterioare, etc

Adresa Parohiei Ortodoxe „Duminica Mironosițelor”, cu sediul în Baia Mare, Str. Mihai Eminescu nr. 71 înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 13735/18.03.2022, unitatea de cult solicită sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construire a unității de cult care se află la cota + 4,80 m, respectiv turnarea plăcii aferente cotei respective și zidirea pereților din cărămidă până la boltă

Adresa Parohiei Ortodoxe Ferneziu VI cu sediul în Baia Mare, Str. Barajului nr. 112 înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 14070/21.03.2022, unitatea de cult solicită sprijin financiar pentru lucrări de reparații la exteriorul bisericii constând în lucrări de drenaj împrejurul bisericii în vederea stopării igrasiei, lucrări de reparații și vopsire a pereților exteriori

Adresa Parohiei Ortodoxe „Sfântul Vasile cel Mare”, cu sediul în Baia Mare, Str. Motorului nr. 15A înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 14388/22.03.2022, unitatea de cult solicită sprijin financiar pentru confecționarea catapetesmei.

Adresa Schitului Ortodox „Schimbarea la Față”, cu sediul în Baia Mare, Str. Viilor nr. 140 înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 14617/23.03.2022, unitatea de cult solicită sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construcție, fundația, demisolul, lucrări de drenaj, etc

Adresa Parohiei Greco Catolice „Sfântul Anton de Padova”, cu sediul în Baia Mare Str. Victoriei nr. 15 înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 14271/22.03.2022 și adresa de completare documentație cu nr. 15095/24.03.2022 pentru continuarea lucrărilor de finisaje exterioare, respectiv: tencuieli decorative, placări cu plăci de travertin, placări ale teraselor, etc.

Adresa Parohiei Romano Catolice Nr. II „Cristos Rege”, cu sediul în Baia Mare, Valea Roșie nr. 12 înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 14803/23.03.2022 și adresa de completare documentație cu nr. 15257/25.03.2022 pentru lucrări de renovare la lăcașul de cult

Adresa Parohiei Romano Catolice Nr. IV „Sfântul Iosif”, cu sediul în Baia Mare, Str. George Coșbuc nr. 56 înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 14799/23.03.2022 și adresa de completare documentație cu nr. 15819/29.03.2022 pentru lucrări de reparații la lăcașul de cult și reabilitarea sistemului de încălzire, etc.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2