VOT – Școala „Lucian Blaga” renunță la niște clădiri. Cine le va lua

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din data de 31 octombrie se va afla și proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Baia Mare a unor imobile, construcții și teren, aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, strada Petofi Șandor, nr. 6-8 şi darea în administrare către Liceul de Arte Baia Mare.

Conform raportului de specialitate la acest proiect de hotărare, printr-o adresă adresa înregistrată la Municipiul Baia Mare în data de 4 octombrie 2022, Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga„ înstiinţează municipalitatea că renunţă la spaţiile (clădirile) situate pe strada mai sus amintită.

„Prin adresa nr.3324/2022 înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr.3219/04.10.2022 Colegiul de Arte solicită darea în folosinţă a imobilelor, construcţii şi teren situate pe str.Petofi Sandor nr.6-8,Baia Mare, întrucât aceste clădiri se află în imediata vecinătate a Liceului de Arte Baia Mare,fiind necesare desfăşurării activităţilor specifice ale acestei unităţi de invatamant ; ateliere de pictură,săli de studiu individual. Adresa Directiei Generale Dezvoltare Publica privind solicitarea realizarii operatiunilor juridic prevazute de prezentul proiect.

„Predarea -primirea imobilelor, se vor face face prin protocoale încheiate între Municipiul Baia Mare si Liceul de Arte Baia Mare ,respectiv Şcoala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, ulterior in baza acestor documente se va radia din cartea funciara dreptul de administrare al Școlii Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare si se va reinscrie in favoarea Liceului de Arte Baia Mare”, se precizează în proiectul de hotărare care va fi supus dezbaterii CL Baia Mare.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu