Zece proiecte de hotărâre dezbătute și votate în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din luna iunie

Luni, 29 iunie, cu începere de la ora 12:00, aleșii județeni s-au reunit în sistem videoconferință, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș. Pe ordinea de zi a ședinței s-au regăsit inițial zece proiecte de hotărâre dintre care unul a fost retras, dar și un punct suplimentar, anunță CJ Maramure, într-un comunicat de presă.

Primul punct de pe ordinea de zi a vizat rectificarea bugetului Judeţului Maramureș, pe anul 2020. Aleșii județeni au aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al creditelor interne prin diminuarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 54.789,44 mii lei, precum și rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020, prin majorarea  veniturilor şi a cheltuielilor cu suma 3.334,71 mii lei. În primul caz este vorba despre încheierea unui celui mai important credit contractat de Consiliul Județean Maramureș, pentru cofinanțarea proiectelor europene.

În ceea ce privește rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor din subordine, Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare a solicitat rectificarea pozitivă a bugetului cu suma de 1.038,50 mii lei, reprezentând „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sumele alocate de la bugetul de stat” și “Sume alocate pentru stimulentul de risc”.

De asemenea, bugetul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a fost rectificat pozitiv cu suma de 2.296,21 mii lei reprezentând „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate”, „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sumele alocate de la bugetul de stat”, „Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale” și „Sume alocate pentru stimulentul de risc”.

Totodată, au apărut modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii”, prin introducerea obiectivului de investiții „Pagină web proiect MOBI”, în cadrul proiectului „MOBI: Infrastructură transfrontalieră modernă – Regiunea Carpatică de succes HUSKROUA”. Valoarea finanțării obiectivului este de 3,79 mii lei și va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile.

Următorul proiect asupra căruia aleșii județeni au fost de acord a făcut referire la repartizarea sumelor din fondul la dispoziţia consiliului judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcționare.

Forul decizional al Consiliului Județean Maramureș a aprobat repartizarea sumei de 500 mii lei, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, bani care vor merge către primăria Ulmeni, care se confruntă cu mari probleme financiare și se află în imposibilitatea de a susține plata salariilor angajaților.

Totodată, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind utilizarea din excedentul anual al bugetului judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2019, a sumei de 51,89 mii lei pentru finanțarea elaborării analizei de risc la obiectivul Târgu Lăpuș, elaborarea a trei proiecte tehnice pentru sisteme video de supraveghere la Târgu Lăpuș, Moisei și Sighetu Marmației, respectiv furnizarea de echipamente și montarea acestora în cele trei obiective. Investițiile se realizează în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Maramureș”, finanțat prin POS Mediu.

Aleșii județeni au fost de acord și cu modificarea Anexei la Hotărârea nr. 33 din 28 februarie 2020 privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de Consiliul Judeţean Maramureş pentru diferite structuri asociative, pentru anul 2020. Mai exact, este vorba despre aprobarea cuantumului cotizaţiei Consiliului Județean Maramureș către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI- Maramureș, în sumă de 250 mii lei.

În cadrul ședinței s-a mai stabilit promovarea în parteneriat a proiectului „Consolidarea capacităţii de gestionarea a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare”, finanțat prin POIM axa 9.1. Judeţul Maramureş, în parteneriat cu Spitalul de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare vor depune spre finanţare acest proiect, în vederea decontării din fonduri structurale a echipamentelor medicale şi de protecţie medicală ce au fost achiziţionate şi vor fi achiziţionate pentru satisfacerea nevoilor urgente ale Spitalul de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare, generate de actuala criză COVID-19.

Pe ordinea de zi s-a regăsit și proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare pentru un bloc de locuințe de serviciu P+4E în Municipiul Baia Mare, str. Grănicerilor. Valoarea totală a investiției este de 495.651,86 lei, durata estimată pentru realizarea lucrărilor fiind de patru luni.

Autoritatea deliberativă a Consiliului Județean Maramureș și-a oferit acordul și asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii la Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”. Următorul proiect de pe ordinea de zi a privit aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Maramureş. Proiectul monografiei se întocmește o dată la patru ani, se actualizează anual, pană la sfârșitul semestrului I și se adoptă prin hotărâre a consiliului județean.

De asemenea, în cadrul întrunirii a fost votat proiectul de hotărâre privind stabilirea structurilor sportive de performanţă de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor sportive, în anul 2020, acestea fiind: Clubul Sportiv „Asociația Sportivă Independența”– echipa de fotbal feminin AS Independența Baia Mare; Clubul Sportiv Municipal Baia Mare  – echipa de rugby CSM Ştiinţa Baia Mare; Clubul Sportiv „Știința” Baia Mare – echipa de volei masculin CS Ştiinţa Explorări Baia Mare; Clubul de Șah al Municipiului Baia Mare – echipa de şah; Clubul Sportiv Minaur Baia Mare – echipa de handbal masculin CS Minaur Baia Mare; Clubul Sportiv Minaur Baia Mare – echipa de handbal feminin CS Minaur Baia Mare; Clubul Sportiv Municipal Sighetu Marmației – echipa de baschet masculin CSM Sighetu Marmației; Clubul Sportiv Municipal Sighetu Marmației – echipa de şah feminin CSM Sighetu Marmaţiei.

Ordinea de zi a fost închisă de proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2020 al S.C. ,,Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A., prin diminuarea cu suma de 91 mii lei a componentei variabile și majorarea cu aceeași sumă a componentei fixe, pentru a fi asigurată remunerarea unui contract de mandat pentru funcția de director comercial, mai arată Consiliul Județean.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1