26 de școli din Maramureș incluse în Programul Masă Sănătoasă

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul privind hotărârea de Guvern pentru repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanțarea Programului Național Masă Sănătoasă. Din Maramureș în acest program sunt incluse 26 de unități școlare.

„În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, cu modificările și completările ulterioare, la art. XXVI, alin.(4), este prevăzut faptul
că în anul 2024 pentru Programul Naţional Masă Sănătoasă sumele necesare se asigură, pentru elevii din 1223 unități de învățământ
preuniversitar, de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti. Suma necesară finanțării PNMS este prevăzută în Anexa 5 la Legea nr. 421/2023, Legea bugetului de stat pe anul 2024.

Prin prezenta hotărâre suma repartizată este de 1.019.223 mii lei, cu încadrare în suma prevăzută în buget. Repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativteritoriale şi pe unităţi de învăţământ, precum şi normele metodologice de aplicare a Programului Naţional pentru anul 2024 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei. Cu sumele repartizate se rectifică bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor adminsitrativ-teritoriale”, se arată în Nota de fundamentare la acest proiect de lege.

Printre școlile din județ incluse în program se numără Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Baia Mare, Școala Gimnazială Satulung, Școala Gimnazială Bicaz, Liceul Tehnologic de Transporturi Baia Sprie, Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Băiuț, Liceul Agricol „Alexiu Berinde” din Seini, Școala Gimnazială Recea, Școala Gimnazială 7 Borșa, Școala Profesională Ruscova respectiv Școala Gimnazială Sălsig. Mai trebuie spus că în 1 septembrie 2024 Colegiul Tehnic „C.D.Nenițescu” și Liceul Tehnologic „Transilvania” Baia Mare vor fuziona.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu