Apicultorii vor beneficia de ajutoare de stat de 59,87 milioane de lei

Apicultorii vor beneficia de ajutoare de stat în valoare totală de 59,87 milioane de lei pentru compensarea parţială a pierderilor suferite în anul 2023 în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, informează AGERPRES.

Schema de ajutor de stat a fost adoptată în şedinţa de miercuri a Guvernului.

„Valoarea totală a schemei de ajutor este de 59.866.000 lei, echivalentul sumei de 12.034.334 euro, iar cuantumul propus pentru ajutorul de stat este în sumă de 25 lei, respectiv 5 euro/familia de albine. Numărul estimat al familiilor de albine este de 2.395.856. Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel comunicat de Banca Naţională a României la data de 29 decembrie 2023, respectiv de 4,9746 lei/euro”, se arată într-un comunicat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Suma totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 280.000 euro.

Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, crescătorii de albine trebuie să respecte următoarele condiţii de eligibilitate: să deţină la data de 31 decembrie 2023 familii de albine înscrise în baza naţională de date apicolă gestionată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, să deţină familii de albine în exploataţii apicole/stupine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar la data depunerii cererii, să nu se afle în lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau în cazul persoanei fizice să nu existe o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022.

Beneficiarii pot fi apicultori, persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii, apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţi agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare şi apicultori, persoane juridice.

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu