DEZBATERE PUBLICĂ – Ce burse vor primi studenții în anul universitar care urmează

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Avem lansat de Ministerul Educației, în consultare publică, proiectul de ordin privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență. Așadar, conform acestui proiect de ordin, studenţii pot beneficia, la cerere, pe baza documentelor justificative, de mai multe tipuri de burse, respectiv din fondurile de la bugetul de stat, instituţiile de învăţământ superior de stat pot acorda burse de excelență olimpică I/internațională, burse de performanță, burse de studiu, burse pentru masterat didactic, burse pentru învățământ dual, burse sociale, burse speciale, dar și burse de performanță sportivă.

Potrivit acestui proiect de ordin, bursele de excelență olimpică I/internațională se vor acorda studenților din cadrul instituțiilor de
învățământ superior de stat înmatriculați în anul I care au obținut premiile I, II sau III la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Acest tip de bursă ar urma să se păstreze pe toată durata studiilor universitare de licență, dacă se menține performanța academică, așa cum este stabilită în metodologia proprie a fiecărei instituții de învățământ superior de stat. Cuantumul minim al bursei de excelență olimpică I/internațională este stabilit prin ordin al ministrului educației.

Avem apoi bursele pentru performanță, care se vor acorda studenţilor din învăţământul superior de stat, înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă. Acestea se distribuie conform metodologiei proprii fiecărei instituții de învățământ superior de stat. Bursele acestea se pot acorda studenţilor care au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au cele mai mari medii din acelaşi an
de studiu al unui program de studii, care au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete, respectiv în alte situații stabilite de instituțiile de învățământ superior de stat prin metodologiile proprii.

Am ajuns la bursele de studiu, care se acordă studenților care frecventează cursurile licenței didactice cu dublă specializare într-o instituție de învățământ superior de stat. Acestea se acordă în limita bugetului alocat cu această destinație și în conformitate
cu metodologia proprie instituție de învățământ superior de stat, cuantumul bursei de studiu acordate de la bugetul de stat studenților înmatriculați la programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare fiind egal cu salariul net al unui profesor debutant.

„Avem și bursele sociale ocazionale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă. Este vorba despre bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel naţional.

Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar. Avem bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut, bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar”, se arată în respectivul proiect de ordin.

Mai spunem doar că beneficiarii burselor sociale sunt: studenții orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv aceia pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale, studenții bolnavi de tuberculoză, care se află în evidenta unităţilor medicale – pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbţie severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu
sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate și  studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului
universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole