Furnizorii în contract cu casele de asigurări de sănătate pot înregistra serviciile acordate și în modul off-line

Casa Națională de Sănătate a recunoscut că în ultimele zile, Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) a înregistrat unele disfuncționalităţi care au fost investigate, fiind luate măsuri pentru remedierea lor. Totuși, disfuncţionalităţile nu au fost rezolvate în totalitate, astfel că şi acum există situaţii în care la accesarea platformei de către furnizori se mai înregistrează erori de conectare.

„Sistemul informatic al asigurărilor sociale de sănătate este subdimensionat şi construit pe tehnologii şi echipamente învechite. CNAS a inițiat un proiect pentru redimensionarea şi retehnologizarea sistemului informatic, care va fi realizat cu fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Până la implementarea proiectelor de redimensionare și retehnologizare a întregii platforme informatice, sistemul de stocare și prelucrare a datelor va fi extins astfel încât să putem îmbunătăți timpii operaţionali.

Recomandăm furnizorilor de servicii medicale ca, în conformitate cu prevederile legale, până la remedierea disfuncționalităților să înregistreze serviciile prestate în modul off-line. Urmează ca prin Ordin al Președintelui CNAS să fie stabilită procedura de raportare în PIAS a serviciilor acordate off-line în această perioadă, a celor acordate off-line anterior producerii disfuncționalității, care aveau termen de raportare în această perioadă, precum și a serviciilor acordate off-line în luna iunie 2023 care nu au putut fi raportate în termenul legal de 72 de ore”, arată oficialii CNAS.

„Vom întreprinde toate demersurile necesare pentru rezolvarea acestei situații. Din păcate, cu toate eforturile depuse de echipa CNAS, astfel de probleme mai pot apărea până la retehnologizarea şi redimensionarea sistemului”, a declarat Adela Cojan, președintele CNAS.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu