IGIENIZARE CURSURI DE APĂ – Ce spun cei de la Apele Române

E primăvară și deci apar gunoaiele pe toate râurile din Maramureș. Apele Române avertizează că depozitatea necontrolată a deşeurilor în preajma cursurilor de apă reprezintă rezultatul activităților din cadrul colectivităților umane riverane: „Această stare agresează cursurile de apă,transformându-le într-un mijloc de transport al poluanţilor. De asemenea, deşeurile depozitate în zona podurilor și a podețelor pot obtura secțiunea de scurgere a apelor și astfel pot provoca inundații”. 

„Reamintim autorităților publice locale că sunt responsabile de gestionarea regimului deșeurilor în arealul pe care îl administrează.
Conform prevederilor articolului 8 al Ordonanței nr. 21/ 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare prevăzute în Legea nr. 515/ 2002, consiliile locale şi primarii au obligaţia să asigure prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni, organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor, curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor.”

Subliniem faptul că instituția noastră nu are ca obiect de activitate colectarea deșeurilor de pe maluri și din cursurile de apă, ci întreținerea albiilor și a malurilor acestora. Astfel, prin programul anual de gospodărire a apelor, se realizează reprofilări de albii, decolmatări și terasamente, acțiuni de cosire, tăieri de vegetație și toaletare a arborilor. Odată cu executarea acestor lucrări, ne implicăm și în igienizarea cursurilor de apă, în special în zonele unde avem lucrări în administrare, pentru a veni în sprijinul comunităților.
Instituția noastră are competențe de control și sancționare a autorităților publice locale care nu își onorează responsabilițățile. Astfel, prin intermediul Inspecției Apelor, în colaborare cu celelalte instituții de mediu, autoritățile locale și județene, sunt organizate periodic echipe, care au ca scop verificarea stării de igienizare a cursurilor de apă.

Prezența gunoaielor în cursurile de apă și în lacuri nu este rezultatul activităților de gospodărire a apelor, ci efectul comportamentului semenilor noștri. Este o tristă realitate faptul că neglijăm să protejăm mediul înconjurător și să ne asumăm responsabilitatea pentru impactul pe care îl avem asupra naturii”, arată Apele Române.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu