La Palatul Administrativ din Baia Mare: Întâlnire pentru promovarea oportunităților de finanțare disponibile prin două programe operaționale (FOTO)

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Organismul Intermediar Regional Pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea Nord Vest a organizat marți, 30 mai, la Palatul Administrativ din Baia Mare o întâlnire pentru promovarea oportunităților de finanțare disponibile prin intermediul Programului Operațional Educație și Ocupare 2021–2027 și a Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021– 2027.

Pentru perioada de programare 2021-2027, România dispune de aproximativ 46 de miliarde de euro pentru investiții care vor contribui substanțial la creșterea calității vieții cetățenilor și la reducerea clivajelor economice și sociale între regiunile din Europa și implicit între regiunile de dezvoltare ale României. Din această sumă, 8,49 de miliarde euro, alocate din FSE în complementaritate cu FEDR, sunt gestionate prin intermediul Programului Operațional Educație
și Ocupare și ale Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială.

Programul Operațional Educație și Ocupare dispune de un buget total de 4,34 miliarde de euro, prin program sunt abordate nevoile de dezvoltare din domenii cheie din punct de vedere socio-economic, precum:

– adaptarea la schimbare a angajaților și a angajatorilor;
– antreprenoriatul și economia socială;
– ocuparea grupurilor dezavantajate pe piața muncii;
– prevenirea abandonului școlar la nivelul învățământului profesional și tehnic, inclusiv
al celui dual;
– creșterea calității sistemului de formare a adulților și a ratei de participare la
învățarea pe tot parcursul vieții.

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială beneficiază de un buget total de 4,15 miliarde de euro și sunt vizate investiții precum:

– construcția și modernizarea locuințelor sociale individuale și centre de zi;
– modernizarea infrastructurii preșcolare/școlare și servicii/programe de tip before și
after school;
– servicii sociale pentru vârstnici îngrijire la domiciliu;
– înființarea de noi întreprinderi sociale;
– acordarea de prime de angajare/subvenții pentru angajatori.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole