OFICIAL – Cum arată anul școlar 2024-2025. Ce trebuie să știe elevii

Ministerul Educației a emis Ordinul 3.694 din 1 februarie 2024 privind structura anului școlar 2024-2025, acesta fiind publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 7 februarie 2024. Potrivit documentului citat, anul școlar 2024-2025 începe la data de 1 septembrie 2024 și se încheie în 31 august 2025 și are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2024-2025 încep la data de 9 septembrie 2024.

Potrivit acestui ordin, „pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 6 iunie 2025, pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 13 iunie 2025, respectiv pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 iunie 2025”.

Ordinul mai stabilește că anul școlar 2024-2025 se structurează, pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:
a) intervale de cursuri:
de luni, 9 septembrie 2024, până vineri, 25 octombrie 2024
de luni, 4 noiembrie 2024, până vineri, 20 decembrie 2024
de miercuri, 8 ianuarie 2025, până vineri, 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025, sau vineri, 21 februarie 2025, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ, de luni, 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025, sau luni, 3 martie 2025, la decizia inspectoratelor școlare județene/ al municipiului București, după caz, până joi, 17 aprilie 2025, respectiv  de luni, 28 aprilie 2025, până vineri, 20 iunie 2025;
b) intervale de vacanță:
de sâmbătă, 26 octombrie 2024, până duminică, 3 noiembrie 2024, de sâmbătă, 21 decembrie 2024, până marți, 7 ianuarie 2025, o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 10 februarie-2 martie 2025, de vineri, 18 aprilie 2025, până duminică, 27 aprilie 2025 și de sâmbătă, 21 iunie 2025, până duminică, 7 septembrie 2025”.

Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 aprilie 2024, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu