Povestea „Mesei calde în școli”. Ce s-a întamplat în Maramureș și cine a greșit

În ultimele zile au fost voci care au cerut demisia inspectorului general al ISJ Maramureș, motivul fiind legat de programul „Masă caldă în școli”, care nu se aplică în Maramureș. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a transmis Ministerului Educației, prin adresa 7133/10 august 2022, lista unităților de învățământ propuse pentru a fi cuprinse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, în anul școlar 2022-2023, specificându-se că urmează să se realizeze comasarea Școlii Gimnaziale „Petre Dulfu” Baia Mare cu Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Baia Mare.
Pană aici e simplu, doar că de acum lucrurile se complică, după cum recunoaște chiar ISJ Maramureș. Care spune că prin adresa nr. 7179/11.08.2022, transmisă Ministerului Educației, instituția reiterează faptul că cele două unități de învățământ urmează să se comaseze începând cu anul școlar 2022- 2023.
„Ministerul Educației a transmis instituției noastre aprobarea pentru rețeaua școlară a județului, pentru anul școlar în curs, la data de 05.09.2022. Conform Ordinului ministrului Educației, nr. 523/30.08.2022, înregistrat la ARACIP cu nr. 930/06.09.2022, respectiv Deciziei ISJ Maramureș, nr. 2054/ 07.09.2022, Școala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare a devenit, începând cu data de 30.08.2022, structură a Școlii Gimnaziale „Simion Bărnuțiu” Baia Mare, în urma comasării prin absorbție a celor două unități de învățământ, iar denumirea sub care funcționează actuala unitate de învățământ cu personalitate juridică este Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Baia Mare.
Cităm din ME nr. 523/30.08.2022:
„MINISTRUL EDUCAȚIEI
emite prezentul ordin:
Art. 1.Se aprobă reorganizarea rețelei școlare a municipiului Baia Mare, județul Maramureș, prin operațiunea fuziunii prin absorbție, începând cu anul școlar 2022-2023, după cum urmează: unitatea de învățământ preuniversitar de stat acreditată Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” din municipiul Baia Mare, județul Maramureș, cu structura arondată Grădinița cu Program Normal Nr. 17 preia ca unitate absorbantă Școala Gimnazială „Petre Dulfu” din municipiul Baia Mare, ca structură arondată fără personalitate juridică.
Art. 2(1) Unitatea de învățământ absorbant menționată la art. 1 preia toate drepturile și obligațiile unității de învățământ absorbite”.
Pe cale de consecință, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Baia Mare prelua inclusiv rolul de „beneficiar” pe care l-a dobândit Școala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare în cadrul celor două programe în care a fost inclusă: PNRAS și Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi. Subliniem faptul că proiectul PNRAS – Școala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare, finanțat prin Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, coordonat la nivel județean de ISJ Maramureș, se implementează începând din octombrie 2022, fără probleme.
Conform Ordinului ministrului Educației, nr. 5369/01.09.2022, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 943/27.IX.2022, în lista cu unitățile de învățământ din județul Maramureș cuprinse în Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, pentru anul școlar 2022-2023, se află Școala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare, cu 532 de elevi beneficiari. Similar, și în Monitorul Oficial, partea I, din 3 noiembrie 2022, la poziția 264 din lista beneficiarilor apare UAT Municipiul Baia Mare/ Școala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare. La data de 07.12 2022, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Baia Mare a solicitat Primăriei Municipiului Baia Mare, prin adresa nr. 711, demararea procedurii de achiziție a serviciilor de suport alimentar pentru preșcolari și elevi, în cadrul Programului-pilot, specificând locațiile și numărul de beneficiari pentru fiecare dintre acestea, respectiv perioada în care se desfășoară cursurile”, precizează Inspectoratul Școlar Maramureș.
Mai departe, prin adresa nr. 20 din data de 12 ianuarie 2023 Școoala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Baia Mare solicită Primăriei Municipiului Baia Mare buget pentru anul 2023, subliniind faptul că Școala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare este inclusă în Programul pilot și arătând modul în care s-a realizat fuziunea unităților de învățământ din care s-a format noua unitate cu personalitate juridică.
„La data de 13 ianuarie 2023, ISJ Maramureș trimite Ministerului Educației adresa nr. 262, prin care reamintește faptul că Școala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare a devenit structură a Școlii Gimnaziale „Simion Bărnuțiu” Baia Mare, iar denumirea actuală a unității de învățământ cu personalitate juridică este Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Baia Mare. Vă readucem în atenție faptul că Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, pentru anul școlar 2022-2023 este gestionat de UAT-urile în care funcționează unitățile de învățământ beneficiare, astfel că Ministerul Educației virează în contul autorităților locale sumele aferente programului. Din păcate, acest program guvernamental s-a bugetat doar în noiembrie 2022. Nu este vina Inspectoratului Școlar Județean Maramureș pentru faptul că în documentele emise de Ministerul Educației la 1 septembrie 2022 nu s-a folosit denumirea noii unități de învățământ cu personalitate juridică, aprobată la 30 august 2022, prin ordin de ministru”, concluzionează ISJ Maramureș.
Dragoș HOJDA
Distribuie articolul
Adaugă un comentariu