RESTRICȚII – Bârsana rămâne în carantină încă 7 zile

Reclame home 1
Reclame home 1

Comuna maramureșeană Bârsana rămâne pentru încă o săptămână în carantină din cauza numărului mare de infectpri cu noul coronavirus. Autoritățile din Maramureș au primit de la nivel central ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență de prelungire a măsurii de carantină zonală, pentru o perioadă de 7 zile, pentru comuna de pe Valea Izei, cu localitățile aparținătoare Bârsana și Nănești.

În cele două localități se interzice intrarea/ieșirea din comuna Bârsana, cu localitățile aparținătoare Bârsana și Nănești, prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere, respectiv circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

„În intervalul orar 5,00-20,00, în comuna Bârsana, cu localitățile aparținătoare Bârsana și Nănești se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, excepțiile de la regulă fiind deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și de bunuri necesare desfășurării activității profesionale sau deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente.

Mai sunt considerate excepții deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice, deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sangvină, deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat, deplasarea pentru realizarea de activități agricole, deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare, îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate, participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament, pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu, eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege, alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie, participarea la activități religioase, deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei, respectiv deplasări ale persoanelor pentru vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2.

În Bârsana și Nănești se interzice circulația persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii și formarea unor asemenea grupuri, se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness, organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise, organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-school etc., activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locațiile amplasate – cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, conform adresei INSP nr. 19941/2020 și a Hotărârii CNSU nr. 60/2020, activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional, organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise, toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor organizate sub egida federațiilor de specialitate, dar și activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole