SĂNĂTATE – Maramureșenii fără job pot să își facă asigurare de sănătate

Persoanele fizice care nu au încheiate raporturi juridice de muncă cu un angajator şi nu realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor şi nu se încadrează în categoria persoanelor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în baza unui contract de asigurare. O spune oficial Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care ține să precizeze că respectivul contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate se încheie între persoana interesată și casa de asigurări de sănătate la care se află în evidenţă ca persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
„Contractul poate fi încheiat pentru o perioada determinată/nedeterminată la un venit ales de către asigurat ce nu ține cont de veniturile impozabile realizate. Venitul ales nu poate fi mai mic decât valoarea lunară a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii şi nu poate depăși valoarea a 12 salarii minime. Contractul de asigurare nu se încheie retroactiv și produce efecte exclusiv de la data înregistrării. Contribuţia lunară de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate este de 1% şi se aplică asupra venitului înscris în contract”, precizează CNAS.
Maramureșenii trebuie să știe că stagiul minim de asigurare pentru acordarea indemnizaţiilor prevăzute de OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificări şi completări ulterioare, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
Dragoș HOJDA
Distribuie articolul
Adaugă un comentariu