SĂPTĂMÂNA ACEASTA – Se dă startul înscrierilor în clasa pregătitoare. Ce trebuie să știe părinții

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Săptămâna aceasta se dă startul înscrierilor în clasa pregătitoare. Prima etapă de înscrieri înseamnă perioada 3 – 18 mai 2023, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali urmând a completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

Ministerul Educației subliniază că în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

A doua etapă de înscrieri înseamnă 6 – 12 iunie 2023, când sunt prevăzute activitățile de depunere/transmitere a cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă, respectiv validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

Potrivit calendarului, pentru data de 31 mai este prevăzută afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul fiecărui inspectorat școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere, respectiv data de 15 iunie (pentru a doua etapă de înscriere) – afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Cum se face departajarea dacă sunt mai mulți copii înscriși decât locuri disponibile

Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii specifice:

„Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologia-cadru, respectiv sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.”, arată Ministerul Educației.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole