Schimbări în sănătate. Crește numărul de consultații preventive acordate de medicii de familie pacienților

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

În ședința de Guvern din data de 29 noiembrie a fost aprobat un MEMORANDUM cu tema „Aprobarea măsurilor şi a Raportului de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice în domeniul sănătăţii”. Oficialii Guvernului spun că măsurile de eficientizare a cheltuielilor publice din domeniul sănătăţii vizează creșterea numărului de consultații preventive acordate de medicii de familie persoanelor înscrise în listele proprii, măsura urmărind creșterea numărului de pacienți cărora medicul de familie le acordă servicii de prevenție și optimizarea modului de efectuare a serviciilor medicale, de calitate: „Totodată, măsura urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a populației şi a sistemului de decontare a serviciilor medicale prestate de medici de familie. Vorbim apoi de stimularea medicilor de familie și a medicilor din ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice, pentru monitorizarea pacienților cu afecțiuni cronice. Măsura urmărește optimizarea procesului de monitorizare a pacienților cu afecțiuni cronice, prin îmbunătățirea colaborării dintre medicii de familie, medicii specialiști din ambulatoriile de specialitate și furnizorii de servicii medicale paraclinice, în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a populației, pentru creșterea calităţii vieții pacienților şi pentru prevenirea complicațiilor afecțiunilor existente”.

În Memorandum-ul aprobat se mai vorbește despre „raționalizarea cheltuielilor cu concediile medicale, prin stabilirea unul cuantum realist al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate aferente concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi a celor aferente concediilor medicale acordate în anumite situații speciale. Măsura urmărește stabilirea cuantumului acestor indemnizații, astfel încât acesta să nu depășească nivelul venitului realizat din salarii, prin modificarea procentelor actuale.

Îmbunătățirea sustenabilității sistemului de asigurări sociale de sănătate prin colectarea şi utilizarea în mod eficient a resurselor, măsura urmărind creșterea resurselor bugetului FNUASS, prin creșterea gradului de colectare a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori şi asigurați, şi reanalizarea scutirilor de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru categoriile exceptate, care însă beneficiază de serviciile furnizate în cadrul sistemului public de sănătate. Se mai dorește optimizarea modului de prescriere/decontare a medicamentelor cu sau fără contribuţie personală (atât de către medicii de familie cât și de către medici de specialitate), inclusiv prin modificarea procentului de compensare a medicamentelor din Lista de medicamente. În acest caz măsura urmărește prescrierea, cu prioritate, a medicamentelor biosimilare şi eliberarea cu prioritate a medicamentelor generice, în vederea influențării în mod pozitiv a industriei farmaceutice autohtone, precum şi ajustarea procentului de compensare al medicamentelor utilizate pentru tratarea bolilor altele decât bolile cu impact major asupra stării de sănătate a populației, care să permită o utilizare mai eficientă a sumelor alocate în bugetul FNUASS cu această destinație. Guvernul României și-a asumat, prin PNRR, realizarea sistematică a analizelor e cheltuieli în proiectele de buget ale ordonatorilor de credite și luarea unor măsuri pentru eficientizarea acestora”.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole